Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 153 308 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 904 18 904 3 933 500 182 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (275,87%) EBITDA (-100,00%)
Kassebeholdning (33,20%) Resultat før skatt (-0,94%)
Driftsresultat (-8,00%)
Sum egenkapital (-61,36%)
Driftsinntekter (-16,52%)
Bruttomargin (-16,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bremnes Eiendom AS 100,00% - -
 
Feriepartner AS 50,00% - - -
Bremnes Sentrum AS 1,56% 13 19 -31,58%
 
TOTALT: Alle selskap   - 0
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bremnes Eiendom AS 5 573 28,84% - 5 573 28,84%
 
Feriepartner AS 1 154 26,07% - 1 154 26,07%
Bremnes Sentrum AS 438 31,92% 13 425 31,27%
 
TOTALT: Alle selskap 7 165 28,52% 13 7 152 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bremnes Eiendom AS 5 573 - 5 573
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 573
 
  -30,00% 5 573
 
  -50,00% 5 573
 
  -70,00% 5 573
 
  -100,00% 5 573

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter7941.327512579540453766448
NEG -40,2 %POS 159,2 %NEG -11,6 %POS 7,2 %POS 19,2 %NEG -40,9 %POS 71,0 % -
 
Bruttomargin7941.327512579540453766448
NEG -40,2 %POS 159,2 %NEG -11,6 %POS 7,2 %POS 19,2 %NEG -40,9 %POS 71,0 % -
 
EBITDA resultat224609121-448183-727554148
NEG -63,2 %POS 403,3 %POS 127,0 %NEG -344,8 %POS 125,2 %NEG -231,2 %POS 274,3 % -
 
Driftsresultat17255786-491140-770513126
NEG -69,1 %POS 547,7 %POS 117,5 %NEG -450,7 %POS 118,2 %NEG -250,1 %POS 307,1 % -
 
Kontantstrøm7263.730-2.842-853169-9295620
NEG -80,5 %POS 231,2 %NEG -233,2 %NEG -604,7 %POS 118,2 %NEG -265,3 % - -
 
Kassebeholdning3.8133.2505132.6733.5145.2765.0872.601
POS 17,3 %POS 533,5 %NEG -80,8 %NEG -23,9 %NEG -33,4 %POS 3,7 %POS 95,6 % -
 
Sum egenkapital10.87310.53610.0709.8169.5449.4779.4859.130
POS 3,2 %POS 4,6 %POS 2,6 %POS 2,8 %POS 0,7 %NEG -0,1 %POS 3,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.9427.1267.0884.5165.0565.1966.0506.197
POS 30,6 %NEG -0,5 %NEG -57,0 %POS 10,7 %POS 2,7 %POS 14,1 %POS 2,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.