Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 656 467 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 003 808 1 808 918 639 939 500 10 715 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%)
Resultat før skatt (100%)
Driftsresultat (100%)
Kontantstrøm fra drift (100%)
Kassebeholdning (94 130,00%)
Sum egenkapital (215 170,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bryn Eiendom AS 100,00% 12 598 -
 
Bryn Boligtomt 2 AS 100,00% 478 384 24,48%
Helsfyr Panorama AS 100,00% - - -
Nhv 13 AS 100,00% 1 178 438 168,95%
Brynshøgda 9-11 AS 100,00% - - -
 
Bryn Invest AS 100,00% - - -
Nils Hansens vei 14 AS 100,00% - - -
Brynsengveien 2 AS 80,00% - - -
Spond AS 1,49% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   12 598 822 1 432,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bryn Eiendom AS 86 108 6,54% 12 598 73 510 5,63%
 
Bryn Boligtomt 2 AS 5 027 26,19% 478 4 549 24,30%
Helsfyr Panorama AS 150 103 35,59% - 150 103 35,59%
Nhv 13 AS -13 451 -22,91% 1 178 -14 629 -25,42%
Brynshøgda 9-11 AS 58 695 78,57% - 58 695 78,57%
 
Bryn Invest AS 200 803 50,91% - 200 803 50,91%
Nils Hansens vei 14 AS 29 542 88,57% - 29 542 88,57%
Brynsengveien 2 AS 12 464 57,55% - 12 464 57,55%
Spond AS 24 856 62,41% - 24 856 62,41%
 
TOTALT: Alle selskap 554 147 23,27% 14 254 539 893 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bryn Eiendom AS 86 108 12 598 73 510
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 598 -10,00% 84 848
 
  -30,00% 82 329
 
  -50,00% 79 809
 
  -70,00% 77 289
 
  -100,00% 73 510

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År
Driftsinntekter
 
Bruttomargin
 
EBITDA resultat
 
Driftsresultat
 
Kontantstrøm
 
Kassebeholdning
 
Sum egenkapital
 
Sum langsiktig gjeld
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.