Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 27 595 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 10 205 055 525 822 16 386 500 478 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggmesteran AS 100,00% 473 -
 
TOTALT: Alle selskap   473 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggmesteran AS 8 104 17,54% 473 7 631 16,69%
 
TOTALT: Alle selskap 8 104 17,54% 473 7 631 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggmesteran AS 8 104 473 7 631
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
473 -10,00% 8 057
 
  -30,00% 7 962
 
  -50,00% 7 868
 
  -70,00% 7 773
 
  -100,00% 7 631

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter199.983169.667149.390119.678109.71061.88529.41137.457
POS 17,9 %POS 13,6 %POS 24,8 %POS 9,1 %POS 77,3 %POS 110,4 %NEG -21,5 % -
 
Bruttomargin59.61652.48242.59137.62630.85819.95412.51113.836
POS 13,6 %POS 23,2 %POS 13,2 %POS 21,9 %POS 54,6 %POS 59,5 %NEG -9,6 % -
 
EBITDA resultat15.06811.7935.8007.1994.2592.068-213110
POS 27,8 %POS 103,3 %NEG -19,4 %POS 69,0 %POS 105,9 %POS 1 070,9 %NEG -293,6 % -
 
Driftsresultat13.92810.8304.8506.4373.7241.732-503-135
POS 28,6 %POS 123,3 %NEG -24,7 %POS 72,9 %POS 115,0 %POS 444,3 %NEG -272,6 % -
 
Kontantstrøm16.77417.9823.6192.2714.2145.1561.0930
NEG -6,7 %POS 396,9 %POS 59,4 %NEG -46,1 %NEG -18,3 %POS 371,7 % - -
 
Kassebeholdning22.36616.0325.5205.3716.9514.76321
POS 39,5 %POS 190,4 %POS 2,8 %NEG -22,7 %POS 45,9 %POS 238 050,0 %POS 100,0 % -
 
Sum egenkapital14.47811.6618.8816.5734.3621.7796461.210
POS 24,2 %POS 31,3 %POS 35,1 %POS 50,7 %POS 145,2 %POS 175,4 %NEG -46,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7091.7682.0883.2551.923676502797
POS 3,3 %POS 15,3 %POS 35,9 %NEG -69,3 %NEG -184,5 %NEG -34,7 %POS 37,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.