Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 33 191 274 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 12 162 452 873 822 20 028 000 127 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (19,18%) EBITDA (-78,45%)
Bruttomargin (8,46%) Resultat før skatt (-83,50%)
Driftsresultat (-83,78%)
Kontantstrøm fra drift (-147,88%)
Kassebeholdning (-88,11%)
Sum egenkapital (-7,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggmesteran AS 100,00% 3 234 473 583,72%
 
TOTALT: Alle selskap   3 234 473 583,72%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggmesteran AS -603 -1,45% 3 234 -3 837 -9,99%
 
TOTALT: Alle selskap -603 -1,45% 3 234 -3 837 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggmesteran AS -603 3 234 -3 837
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 234 -10,00% -926
 
  -30,00% -1 573
 
  -50,00% -2 220
 
  -70,00% -2 867
 
  -100,00% -3 837

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter267.134199.983169.667149.390119.678109.71061.88529.411
POS 33,6 %POS 17,9 %POS 13,6 %POS 24,8 %POS 9,1 %POS 77,3 %POS 110,4 % -
 
Bruttomargin50.31959.61652.48242.59137.62630.85819.95412.511
NEG -15,6 %POS 13,6 %POS 23,2 %POS 13,2 %POS 21,9 %POS 54,6 %POS 59,5 % -
 
EBITDA resultat2.56515.06811.7935.8007.1994.2592.068-213
NEG -83,0 %POS 27,8 %POS 103,3 %NEG -19,4 %POS 69,0 %POS 105,9 %POS 1 070,9 % -
 
Driftsresultat1.34913.92810.8304.8506.4373.7241.732-503
NEG -90,3 %POS 28,6 %POS 123,3 %NEG -24,7 %POS 72,9 %POS 115,0 %POS 444,3 % -
 
Kontantstrøm-18.18616.77417.9823.6192.2714.2145.1560
NEG -208,4 %NEG -6,7 %POS 396,9 %POS 59,4 %NEG -46,1 %NEG -18,3 % - -
 
Kassebeholdning5.34322.36616.0325.5205.3716.9514.7632
NEG -76,1 %POS 39,5 %POS 190,4 %POS 2,8 %NEG -22,7 %POS 45,9 %POS 238 050,0 % -
 
Sum egenkapital15.23314.47811.6618.8816.5734.3621.779646
POS 5,2 %POS 24,2 %POS 31,3 %POS 35,1 %POS 50,7 %POS 145,2 %POS 175,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7591.7091.7682.0883.2551.923676502
NEG -2,9 %POS 3,3 %POS 15,3 %POS 35,9 %NEG -69,3 %NEG -184,5 %NEG -34,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.