Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 549 079 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 755 600 1 054 192 30 288 13 678 000 31 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggm Turøy & Algrøy AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Sartor Samarbeidsselskap AS 50,00% ●●●● ●●●● -
Mørtel Eksperten AS 14,72% ●●●● ●●●● -
AS Miljøanlegg 48,00% ●●●● ●●●● -
Ista Eiendomsselskap AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
Team Invest AS 8,41% ●●●● ●●●● -
Sotra Takstol AS 49,95% ●●●● ●●●● -
Miljøanlegg Entreprenørforretning AS 52,29% ●●●● ●●●● -
Ta Prosjekt AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggm Turøy & Algrøy AS 25 708 77,85% - ●●●● ●●●●
 
Sartor Samarbeidsselskap AS 162 100,00% - ●●●● ●●●●
Mørtel Eksperten AS 212 83,14% - ●●●● ●●●●
AS Miljøanlegg 1 999 37,65% - ●●●● ●●●●
Ista Eiendomsselskap AS 6 818 55,10% - ●●●● ●●●●
 
Team Invest AS -44 -81,48% - ●●●● ●●●●
Sotra Takstol AS 9 128 41,44% - ●●●● ●●●●
Miljøanlegg Entreprenørforretning AS 997 18,59% - ●●●● ●●●●
Ta Prosjekt AS 1 292 19,00% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 46 272 54,20% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggm Turøy & Algrøy AS 25 708 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●4.91017.0283.9544.000
●●●NEG -71,2 %POS 330,7 %NEG -1,2 %POS 403,8 %
 
Bruttomargin●●●1.5033.2749291.319
●●●NEG -54,1 %POS 252,4 %NEG -29,6 %POS 85,3 %
 
EBITDA resultat●●●2472.002-142212
●●●NEG -87,7 %POS 1 509,9 %NEG -167,0 %POS 157,1 %
 
Driftsresultat●●●1461.903-245103
●●●NEG -92,3 %POS 876,7 %NEG -337,9 %POS 122,6 %
 
Kontantstrøm●●●4.858-3.848206-7.450
●●●POS 226,2 %NEG -1 968,0 %POS 102,8 %NEG -1 753,2 %
 
Kassebeholdning●●●1.1096841.026117
●●●POS 62,1 %NEG -33,3 %POS 776,9 %POS 4,5 %
 
Sum egenkapital●●●26.89030.00327.81827.713
●●●NEG -10,4 %POS 7,9 %POS 0,4 %NEG -3,1 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●6.40512.4988.7078.940
●●●POS 48,8 %NEG -43,5 %POS 2,6 %NEG -66,8 %