Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 719 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 053 507 273 247 9 344 000 49 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (214,44%) EBITDA (-447,98%)
Kassebeholdning (121,58%) Resultat før skatt (-1 069,79%)
Driftsinntekter (17,00%) Driftsresultat (-1 009,24%)
Sum egenkapital (-67,59%)
Bruttomargin (-4,39%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggnord AS 100,00% - -
 
Tbn Boligrigg AS 50,00% 55 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggnord AS 1 800 9,13% - 1 800 9,13%
 
Tbn Boligrigg AS 11 0,86% 55 -44 -3,61%
 
TOTALT: Alle selskap 1 811 8,62% 55 1 756 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggnord AS 1 800 - 1 800
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 800
 
  -30,00% 1 800
 
  -50,00% 1 800
 
  -70,00% 1 800
 
  -100,00% 1 800

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter52.00543.86235.86815.4272.994
POS 18,6 %POS 22,3 %POS 132,5 %POS 415,3 % -
 
Bruttomargin18.04713.68412.6737.7552.777
POS 31,9 %POS 8,0 %POS 63,4 %POS 179,3 % -
 
EBITDA resultat8372.4051.2012.206524
NEG -65,2 %POS 100,2 %NEG -45,6 %POS 321,0 % -
 
Driftsresultat7172.2911.0392.162524
NEG -68,7 %POS 120,5 %NEG -51,9 %POS 312,6 % -
 
Kontantstrøm-3.1661.1933.6882.7960
NEG -365,4 %NEG -67,7 %POS 31,9 % - -
 
Kassebeholdning1.1526.2135.5803.085646
NEG -81,5 %POS 11,3 %POS 80,9 %POS 377,6 % -
 
Sum egenkapital5.0764.4772.7822.045478
POS 13,4 %POS 60,9 %POS 36,0 %POS 327,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld8727051.0198594
NEG -23,7 %POS 30,8 %NEG -18,6 %NEG -21 375,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.