Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 30 347 959 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 77 877 3 082 30 254 000 13 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggteknikk Drift AS 100,00% - -
 
Boostcom Group AS 11,28% 41 144 45 242 -9,06%
Ppm Robotics AS 58,11% 9 948 9 842 1,08%
Iwmac Holding AS 27,34% 1 480 1 403 5,49%
Snåsavann AS 18,40% 1 217 1 205 1,00%
 
Apurgo AS 18,63% 2 717 1 394 94,91%
Tyr Exploration AS 4,48% 3 788 98 3 765,31%
Triangula AS 2,75% - - -
Askmary Technology AS 5,21% 230 - -
 
Happybytes AS 3,60% - - -
Frøya Gourmet AS 20,00% - - -
Winns AS 6,92% 6 621 2 624 152,32%
Husleie.no AS 1,19% 20 - -
 
Startuplab Founders AS 2,10% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 11 873 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggteknikk Drift AS 28 687 46,71% - 28 687 46,71%
 
Boostcom Group AS 25 666 37,08% 41 144 -15 478 -55,13%
Ppm Robotics AS 6 310 41,97% 9 948 -3 638 -71,52%
Iwmac Holding AS 34 682 84,68% 1 480 33 202 84,10%
Snåsavann AS 4 300 14,93% 1 217 3 083 11,18%
 
Apurgo AS 5 424 72,81% 2 717 2 707 57,19%
Tyr Exploration AS 40 061 87,87% 3 788 36 273 86,78%
Triangula AS 7 238 90,88% - 7 238 90,88%
Askmary Technology AS 1 494 61,84% 230 1 264 57,82%
 
Happybytes AS 24 80,00% - 24 80,00%
Frøya Gourmet AS - - - - -
Winns AS 6 851 53,42% 6 621 230 3,71%
Husleie.no AS 12 524 75,90% 20 12 504 75,87%
 
Startuplab Founders AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 173 261 56,22% 67 165 106 096 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggteknikk Drift AS 28 687 - 28 687
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 28 687
 
  -30,00% 28 687
 
  -50,00% 28 687
 
  -70,00% 28 687
 
  -100,00% 28 687

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter16.2646.4676.6254.9624.1005.9616.1924.850
POS 151,5 %NEG -2,4 %POS 33,5 %POS 21,0 %NEG -31,2 %NEG -3,7 %POS 27,7 % -
 
Bruttomargin14.2452.8484.2982.3501.1172.2593.2651.769
POS 400,2 %NEG -33,7 %POS 82,9 %POS 110,4 %NEG -50,6 %NEG -30,8 %POS 84,6 % -
 
EBITDA resultat13.9131.8033.4081.3429791.8392.920688
POS 671,7 %NEG -47,1 %POS 153,9 %POS 37,1 %NEG -46,8 %NEG -37,0 %POS 324,4 % -
 
Driftsresultat13.9131.3722.9779116351.4672.537305
POS 914,1 %NEG -53,9 %POS 226,8 %POS 43,5 %NEG -56,7 %NEG -42,2 %POS 731,8 % -
 
Kontantstrøm-3.28811.7984.0232.0942.7357173820
NEG -127,9 %POS 193,3 %POS 92,1 %NEG -23,4 %POS 281,5 %POS 87,7 % - -
 
Kassebeholdning3.1664.6761039562632725
NEG -32,3 %POS 46 660,0 %NEG -97,5 %POS 6 483,3 %NEG -76,9 %NEG -18,8 %NEG -95,6 % -
 
Sum egenkapital28.76418.48920.51915.70124.62924.84723.96222.914
POS 55,6 %NEG -9,9 %POS 30,7 %NEG -36,2 %NEG -0,9 %POS 3,7 %POS 4,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.729379800000
NEG -7 275,7 %POS 62,2 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.