Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 33 178 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 055 4 767 33 159 000 13 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (54,42%) EBITDA (-3,73%)
Resultat før skatt (-230,38%)
Driftsresultat (-3,73%)
Kontantstrøm fra drift (-3,27%)
Sum egenkapital (-13,26%)
Driftsinntekter (-97,36%)
Bruttomargin (-97,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Byggteknikk Drift AS 100,00% - -
 
Boostcom Group AS 11,28% 42 318 41 144 2,85%
Ppm Robotics AS 58,11% 3 830 9 948 -61,50%
Iwmac Holding AS 27,34% 1 212 1 480 -18,11%
Snåsavann AS 18,40% 1 228 1 217 0,90%
 
Apurgo AS 18,63% 3 534 2 717 30,07%
Triangula AS 2,75% 2 825 - -
Askmary Technology AS 5,21% 230 230 -
Happybytes AS 3,60% - - -
 
Frøya Gourmet AS 20,00% 72 - -
Winns AS 6,92% 10 818 6 621 63,39%
Husleie.no AS 1,19% 3 354 20 16 670,00%
Startuplab Founders AS 2,10% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 12 027 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Byggteknikk Drift AS 24 884 36,75% - 24 884 36,75%
 
Boostcom Group AS 28 756 30,34% 42 318 -13 562 -25,86%
Ppm Robotics AS -1 025 -9,59% 3 830 -4 855 -70,74%
Iwmac Holding AS 42 424 77,09% 1 212 41 212 76,57%
Snåsavann AS 341 1,24% 1 228 -887 -3,37%
 
Apurgo AS 7 239 78,15% 3 534 3 705 64,67%
Triangula AS 3 259 49,26% 2 825 434 11,45%
Askmary Technology AS -1 405 -115,64% 230 -1 635 -165,99%
Happybytes AS 380 6,92% - 380 6,92%
 
Frøya Gourmet AS 673 64,59% 72 601 61,96%
Winns AS 13 923 50,29% 10 818 3 105 18,41%
Husleie.no AS 9 090 73,25% 3 354 5 736 63,34%
Startuplab Founders AS 30 393 93,87% - 30 393 93,87%
 
TOTALT: Alle selskap 158 932 45,17% 69 421 89 511 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Byggteknikk Drift AS 24 884 - 24 884
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 24 884
 
  -30,00% 24 884
 
  -50,00% 24 884
 
  -70,00% 24 884
 
  -100,00% 24 884

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.60616.2646.4676.6254.9624.1005.9616.192
NEG -71,7 %POS 151,5 %NEG -2,4 %POS 33,5 %POS 21,0 %NEG -31,2 %NEG -3,7 % -
 
Bruttomargin2.73814.2452.8484.2982.3501.1172.2593.265
NEG -80,8 %POS 400,2 %NEG -33,7 %POS 82,9 %POS 110,4 %NEG -50,6 %NEG -30,8 % -
 
EBITDA resultat1.77813.9131.8033.4081.3429791.8392.920
NEG -87,2 %POS 671,7 %NEG -47,1 %POS 153,9 %POS 37,1 %NEG -46,8 %NEG -37,0 % -
 
Driftsresultat1.77813.9131.3722.9779116351.4672.537
NEG -87,2 %POS 914,1 %NEG -53,9 %POS 226,8 %POS 43,5 %NEG -56,7 %NEG -42,2 % -
 
Kontantstrøm5.682-3.28811.7984.0232.0942.7357170
POS 272,8 %NEG -127,9 %POS 193,3 %POS 92,1 %NEG -23,4 %POS 281,5 % - -
 
Kassebeholdning1.0273.1664.6761039562632
NEG -67,6 %NEG -32,3 %POS 46 660,0 %NEG -97,5 %POS 6 483,3 %NEG -76,9 %NEG -18,8 % -
 
Sum egenkapital27.35228.76418.48920.51915.70124.62924.84723.962
NEG -4,9 %POS 55,6 %NEG -9,9 %POS 30,7 %NEG -36,2 %NEG -0,9 %POS 3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.0962.72937980000
POS 23,2 %NEG -7 275,7 %POS 62,2 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.