Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 196 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 425 11 959 69 500 110 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (3 200,00%) EBITDA (-96,08%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-96,08%)
Driftsresultat (-96,08%)
Sum egenkapital (-93,66%)
Driftsinntekter (-27,47%)
Bruttomargin (-27,47%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Callabee Film AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Callabee Film AS -2 665 -1 531,61% - -2 665 -1 531,61%
 
TOTALT: Alle selskap -2 665 -1 531,61% - -2 665 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Callabee Film AS -2 665 - -2 665
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -2 665
 
  -30,00% -2 665
 
  -50,00% -2 665
 
  -70,00% -2 665
 
  -100,00% -2 665

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter-142298365477203152226354
NEG -147,7 %NEG -18,4 %NEG -23,5 %POS 135,0 %POS 33,6 %NEG -32,7 %NEG -36,2 % -
 
Bruttomargin-142298365477203152225322
NEG -147,7 %NEG -18,4 %NEG -23,5 %POS 135,0 %POS 33,6 %NEG -32,4 %NEG -30,1 % -
 
EBITDA resultat-693-442-72-140-371-360-512-128
NEG -56,8 %NEG -513,9 %POS 48,6 %POS 62,3 %NEG -3,1 %POS 29,7 %NEG -300,0 % -
 
Driftsresultat-693-442-72-140-371-388-527-153
NEG -56,8 %NEG -513,9 %POS 48,6 %POS 62,3 %POS 4,4 %POS 26,4 %NEG -244,4 % -
 
Kontantstrøm-1391-4577111-920
NEG -244,4 %POS 800,0 %POS 102,2 %NEG -158,4 %NEG -30,6 %POS 220,7 % - -
 
Kassebeholdning01343482057
NEG -100,0 %POS 225,0 %POS 33,3 %NEG -93,8 %POS 2 300,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-2.352-1.659-1.217-1.145-1.005-634-331129
NEG -41,8 %NEG -36,3 %NEG -6,3 %NEG -13,9 %NEG -58,5 %NEG -91,5 %NEG -356,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.