Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 357 938 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
146 000 222 534 60 904 587 500 341 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (33,19%) EBITDA (-67,69%)
Driftsinntekter (7,89%) Resultat før skatt (-76,37%)
Bruttomargin (1,71%) Driftsresultat (-77,04%)
Kontantstrøm fra drift (-85,35%)
Kassebeholdning (-15,17%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Campino Kristiansand AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Campino Kristiansand AS 610 46,04% - 610 46,04%
 
TOTALT: Alle selskap 610 46,04% - 610 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Campino Kristiansand AS 610 - 610
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 610
 
  -30,00% 610
 
  -50,00% 610
 
  -70,00% 610
 
  -100,00% 610

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016
Driftsinntekter3.2411.470
POS 120,5 % -
 
Bruttomargin1.955552
POS 254,2 % -
 
EBITDA resultat136-131
POS 203,8 % -
 
Driftsresultat40-257
POS 115,6 % -
 
Kontantstrøm1380
- -
 
Kassebeholdning6463
POS 1,6 % -
 
Sum egenkapital-232-264
POS 12,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld089
POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.