Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 841 836 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 52 315 4 521 1 769 000 16 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (14,62%) EBITDA (-20,72%)
Resultat før skatt (-79,90%)
Driftsresultat (-21,24%)
Kontantstrøm fra drift (-99,20%)
Kassebeholdning (-62,50%)
Driftsinntekter (-17,71%)
Bruttomargin (-17,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Captivia Finans AS 100,00% - -
 
Flexm Partners AS 1,39% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Captivia Finans AS 3 301 93,25% - 3 301 93,25%
 
Flexm Partners AS 155 15 500,00% - 155 15 500,00%
 
TOTALT: Alle selskap 3 456 97,60% - 3 456 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Captivia Finans AS 3 301 - 3 301
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 301
 
  -30,00% 3 301
 
  -50,00% 3 301
 
  -70,00% 3 301
 
  -100,00% 3 301

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter756698612704198193192221
POS 8,3 %POS 14,1 %NEG -13,1 %POS 255,6 %POS 2,6 %POS 0,5 %NEG -13,1 % -
 
Bruttomargin756698612704198193192221
POS 8,3 %POS 14,1 %NEG -13,1 %POS 255,6 %POS 2,6 %POS 0,5 %NEG -13,1 % -
 
EBITDA resultat854517-666-77-103-65
POS 88,9 %POS 164,7 %POS 383,3 %NEG -109,1 %POS 185,7 %POS 25,2 %NEG -58,5 % -
 
Driftsresultat854517-642-83-112-74
POS 88,9 %POS 164,7 %POS 383,3 %NEG -114,3 %POS 150,6 %POS 25,9 %NEG -51,4 % -
 
Kontantstrøm81420-1611-82-110
POS 1 925,0 %NEG -80,0 %POS 225,0 %NEG -245,5 %POS 113,4 %NEG -645,5 % - -
 
Kassebeholdning4048441543323242
NEG -16,7 %POS 9,1 %POS 193,3 %NEG -65,1 %POS 34,4 % - NEG -23,8 % -
 
Sum egenkapital109-59-83-92-74-100-10050
POS 284,7 %POS 28,9 %POS 9,8 %NEG -24,3 %POS 26,0 % - NEG -300,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.