Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 29 692 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 192 28 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (255,08%) EBITDA (-79,17%)
Sum egenkapital (7,46%) Driftsresultat (-79,17%)
Driftsinntekter (100%) Kontantstrøm fra drift (-34,73%)
Bruttomargin (100%) Kassebeholdning (-59,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Casa Blanca A/S 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Casa Blanca A/S 10 035 98,36% - 10 035 98,36%
 
TOTALT: Alle selskap 10 035 98,36% - 10 035 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Casa Blanca A/S 10 035 - 10 035
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 035
 
  -30,00% 10 035
 
  -50,00% 10 035
 
  -70,00% 10 035
 
  -100,00% 10 035

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-31-29-22-42-18-47-51-29
NEG -6,9 %NEG -31,8 %POS 47,6 %NEG -133,3 %POS 61,7 %POS 7,8 %NEG -75,9 % -
 
Driftsresultat-31-29-22-42-18-47-51-29
NEG -6,9 %NEG -31,8 %POS 47,6 %NEG -133,3 %POS 61,7 %POS 7,8 %NEG -75,9 % -
 
Kontantstrøm926-732337-56-504168-4830
POS 226,5 %NEG -317,2 %POS 701,8 %POS 88,9 %NEG -400,0 %POS 134,8 % - -
 
Kassebeholdning1.7407851.5241.1781.2821.075312810
POS 121,7 %NEG -48,5 %POS 29,4 %NEG -8,1 %POS 19,3 %POS 244,6 %NEG -61,5 % -
 
Sum egenkapital9.8559.1829.1338.8498.1089301.1011.863
POS 7,3 %POS 0,5 %POS 3,2 %POS 9,1 %POS 771,8 %NEG -15,5 %NEG -40,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld000007.9647.9647.964
- - - - POS 100,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.