Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 251 962 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 400 51 781 18 781 7 141 000 34 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (300,46%) EBITDA (-36,24%)
Resultat før skatt (-684,62%)
Driftsresultat (-91,09%)
Kassebeholdning (-57,89%)
Sum egenkapital (-9,71%)
Driftsinntekter (-9,03%)
Bruttomargin (-1,47%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Casa Elnesvågen AS 100,00% - -
 
Bølgen Eiendom Elnesvågen AS 42,06% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Casa Elnesvågen AS 3 228 22,52% - 3 228 22,52%
 
Bølgen Eiendom Elnesvågen AS 666 13,03% - 666 13,03%
 
TOTALT: Alle selskap 3 894 20,03% - 3 894 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Casa Elnesvågen AS 3 228 - 3 228
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 228
 
  -30,00% 3 228
 
  -50,00% 3 228
 
  -70,00% 3 228
 
  -100,00% 3 228

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.2361.0381.2739341.8219461.1651.273
POS 19,1 %NEG -18,5 %POS 36,3 %NEG -48,7 %POS 92,5 %NEG -18,8 %NEG -8,5 % -
 
Bruttomargin1.2361.0381.2739341.8219461.1651.273
POS 19,1 %NEG -18,5 %POS 36,3 %NEG -48,7 %POS 92,5 %NEG -18,8 %NEG -8,5 % -
 
EBITDA resultat8487026754851.373560760699
POS 20,8 %POS 4,0 %POS 39,2 %NEG -64,7 %POS 145,2 %NEG -26,3 %POS 8,7 % -
 
Driftsresultat5494033731831.071237327396
POS 36,2 %POS 8,0 %POS 103,8 %NEG -82,9 %POS 351,9 %NEG -27,5 %NEG -17,4 % -
 
Kontantstrøm5601.059-2.151-55-1637587260
NEG -47,1 %POS 149,2 %NEG -3 810,9 %POS 66,3 %NEG -121,5 %POS 4,4 % - -
 
Kassebeholdning8651120532263454
POS 68,6 %NEG -57,5 %POS 126,4 %POS 2 550,0 %NEG -92,3 %NEG -23,5 %NEG -37,0 % -
 
Sum egenkapital2.2161.8461.2782.4053.0062.8862.5672.530
POS 20,0 %POS 44,4 %NEG -46,9 %NEG -20,0 %POS 4,2 %POS 12,4 %POS 1,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.0807.5218.5057.2787.0876.9167.6627.960
POS 5,9 %POS 11,6 %NEG -16,9 %NEG -2,7 %NEG -2,5 %POS 9,7 %POS 3,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.