Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 532 253 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
76 000 28 767 9 986 417 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (456,25%) EBITDA (-91,49%)
Kassebeholdning (32,71%) Resultat før skatt (-82,16%)
Driftsinntekter (81,82%) Driftsresultat (-78,18%)
Sum egenkapital (-10,35%)
Bruttomargin (-22,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Catch Solar AS 100,00% 618 1 091 -43,35%
 
TOTALT: Alle selskap   618 1 091 -43,35%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Catch Solar AS -894 -91,50% 618 -1 512 -421,17%
 
TOTALT: Alle selskap -894 -91,50% 618 -1 512 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Catch Solar AS -894 618 -1 512
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
618 -10,00% -956
 
  -30,00% -1 079
 
  -50,00% -1 203
 
  -70,00% -1 327
 
  -100,00% -1 512

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016
Driftsinntekter8931.60466750
NEG -44,3 %POS 140,5 %POS 1 234,0 % -
 
Bruttomargin-77-760250
NEG -1 000,0 %NEG -101,2 %POS 1 104,0 % -
 
EBITDA resultat-1.229-1.280135-99
POS 4,0 %NEG -1 048,1 %POS 236,4 % -
 
Driftsresultat-1.708-1.608135-99
NEG -6,2 %NEG -1 291,1 %POS 236,4 % -
 
Kontantstrøm-370293-1.8820
NEG -226,3 %POS 115,6 % - -
 
Kassebeholdning7890758892
NEG -13,3 %NEG -88,1 %NEG -15,0 % -
 
Sum egenkapital-271.6823.274896
NEG -101,6 %NEG -48,6 %POS 265,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2764061330
NEG -214,3 %NEG -205,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.