Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 021 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 288 4 233 4 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
C B Barth & Co AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
C B Barth & Co AS -2 -20,00% - -2 -20,00%
 
TOTALT: Alle selskap -2 -20,00% - -2 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
C B Barth & Co AS -2 - -2
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -2
 
  -30,00% -2
 
  -50,00% -2
 
  -70,00% -2
 
  -100,00% -2

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter186167218298287306305361
POS 11,4 %NEG -23,4 %NEG -26,8 %POS 3,8 %NEG -6,2 %POS 0,3 %NEG -15,5 % -
 
Bruttomargin186167218298274306266322
POS 11,4 %NEG -23,4 %NEG -26,8 %POS 8,8 %NEG -10,5 %POS 15,0 %NEG -17,4 % -
 
EBITDA resultat54550139-31-1816-130
POS 980,0 %NEG -90,0 %NEG -64,0 %POS 548,4 %NEG -72,2 %NEG -212,5 %POS 112,3 % -
 
Driftsresultat-40-89-4453-31-1816-130
POS 55,1 %NEG -102,3 %NEG -183,0 %POS 271,0 %NEG -72,2 %NEG -212,5 %POS 112,3 % -
 
Kontantstrøm5114-108307491-45180
POS 264,3 %POS 113,0 %NEG -135,2 %NEG -37,5 %POS 1 191,1 %NEG -350,0 % - -
 
Kassebeholdning261843183589118163144
POS 44,4 %NEG -58,1 %NEG -76,5 %NEG -68,9 %POS 399,2 %NEG -27,6 %POS 13,2 % -
 
Sum egenkapital1560159198592207225211
NEG -75,0 %NEG -62,3 %NEG -19,7 %NEG -66,6 %POS 186,0 %NEG -8,0 %POS 6,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld53961371879000
POS 44,8 %POS 29,9 %POS 26,7 %NEG -1 977,8 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.