Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 623 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 9 540 705 613 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
C & B Consult AS 100,00% - -
 
Røstad Entreprenør AS 10,75% - - -
Stakset & Capelli Eiendom AS 50,00% 194 190 2,11%
 
TOTALT: Alle selskap   - 95 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
C & B Consult AS 6 965 38,14% - 6 965 38,14%
 
Røstad Entreprenør AS 17 094 36,89% - 17 094 36,89%
Stakset & Capelli Eiendom AS 1 284 78,01% 194 1 090 75,07%
 
TOTALT: Alle selskap 25 343 38,26% 194 25 149 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
C & B Consult AS 6 965 - 6 965
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 965
 
  -30,00% 6 965
 
  -50,00% 6 965
 
  -70,00% 6 965
 
  -100,00% 6 965

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter3341981051090
POS 68,7 %POS 88,6 %NEG -3,7 %POS 100% -
 
Bruttomargin3341671051090
POS 100,0 %POS 59,0 %NEG -3,7 %POS 100% -
 
EBITDA resultat3121228948-31
POS 155,7 %POS 37,1 %POS 85,4 %POS 254,8 % -
 
Driftsresultat3121228948-31
POS 155,7 %POS 37,1 %POS 85,4 %POS 254,8 % -
 
Kontantstrøm-1.54210029-370
NEG -1 642,0 %POS 244,8 %POS 178,4 % - -
 
Kassebeholdning439184845592
POS 138,6 %POS 119,0 %POS 52,7 %NEG -40,2 % -
 
Sum egenkapital371-440-2.137-2.280-1.811
POS 184,3 %POS 79,4 %POS 6,3 %NEG -25,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.