Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 043 144 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 14 260 2 384 3 026 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
C & B Consult AS 100,00% - -
 
Røstad Entreprenør AS 19,14% - - -
Stakset & Capelli Eiendom AS 50,00% 199 194 2,58%
 
TOTALT: Alle selskap   - 97 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
C & B Consult AS 8 488 40,40% - 8 488 40,40%
 
Røstad Entreprenør AS 10 509 14,95% - 10 509 14,95%
Stakset & Capelli Eiendom AS 1 366 80,54% 199 1 167 77,96%
 
TOTALT: Alle selskap 20 363 21,89% 199 20 164 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
C & B Consult AS 8 488 - 8 488
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 8 488
 
  -30,00% 8 488
 
  -50,00% 8 488
 
  -70,00% 8 488
 
  -100,00% 8 488

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter603341981051090
NEG -82,0 %POS 68,7 %POS 88,6 %NEG -3,7 %POS 100% -
 
Bruttomargin603341671051090
NEG -82,0 %POS 100,0 %POS 59,0 %NEG -3,7 %POS 100% -
 
EBITDA resultat273121228948-31
NEG -91,3 %POS 155,7 %POS 37,1 %POS 85,4 %POS 254,8 % -
 
Driftsresultat273121228948-31
NEG -91,3 %POS 155,7 %POS 37,1 %POS 85,4 %POS 254,8 % -
 
Kontantstrøm130-1.54210029-370
POS 108,4 %NEG -1 642,0 %POS 244,8 %POS 178,4 % - -
 
Kassebeholdning138439184845592
NEG -68,6 %POS 138,6 %POS 119,0 %POS 52,7 %NEG -40,2 % -
 
Sum egenkapital7.761371-440-2.137-2.280-1.811
POS 1 991,9 %POS 184,3 %POS 79,4 %POS 6,3 %NEG -25,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.