Dette selskapet har lagt inn sine egne kommentarer til regnskapet. Trykk på for å se dem.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 966 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 924 534 324 822 4 630 000 1 087 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (40,98%)
Resultat før skatt (29,53%)
Driftsresultat (40,50%)
Kontantstrøm fra drift (217,74%)
Kassebeholdning (516,43%)
Sum egenkapital (60,01%)
Driftsinntekter (31,16%)
Bruttomargin (38,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cemasys.com AS 100,00% 433 -
 
TOTALT: Alle selskap   433 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cemasys.com AS 4 189 23,18% 433 3 756 21,29%
 
TOTALT: Alle selskap 4 189 23,18% 433 3 756 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cemasys.com AS 4 189 433 3 756
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
433 -10,00% 4 146
 
  -30,00% 4 059
 
  -50,00% 3 973
 
  -70,00% 3 886
 
  -100,00% 3 756

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter14.25413.34714.4279.3087.5398.78110.8509.489
POS 6,8 %NEG -7,5 %POS 55,0 %POS 23,5 %NEG -14,1 %NEG -19,1 %POS 14,3 % -
 
Bruttomargin11.20110.0629.5057.8407.1916.9016.5415.416
POS 11,3 %POS 5,9 %POS 21,2 %POS 9,0 %POS 4,2 %POS 5,5 %POS 20,8 % -
 
EBITDA resultat862495-2142191.005910717244
POS 74,1 %POS 331,3 %NEG -197,7 %NEG -78,2 %POS 10,4 %POS 26,9 %POS 193,9 % -
 
Driftsresultat736405-231-334249702604230
POS 81,7 %POS 275,3 %POS 30,8 %NEG -234,1 %NEG -64,5 %POS 16,2 %POS 162,6 % -
 
Kontantstrøm68906-636346251.0201820
NEG -92,5 %POS 242,5 %NEG -283,8 %POS 1 284,0 %NEG -97,5 %POS 460,4 % - -
 
Kassebeholdning7359013371.3801.1471.6671.0541.409
NEG -18,4 %POS 167,4 %NEG -75,6 %POS 20,3 %NEG -31,2 %POS 58,2 %NEG -25,2 % -
 
Sum egenkapital1.388700327600953770452165
POS 98,3 %POS 114,1 %NEG -45,5 %NEG -37,0 %POS 23,8 %POS 70,4 %POS 173,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1883755637509381.2491.5801.500
POS 49,9 %POS 33,4 %POS 24,9 %POS 20,0 %POS 24,9 %POS 20,9 %NEG -5,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.