Dette selskapet har lagt inn sine egne kommentarer til regnskapet. Trykk på for å se dem.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cemasys.com AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cemasys.com AS 1 388 43,42% - 1 388 43,42%
 
TOTALT: Alle selskap 1 388 43,42% - 1 388 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cemasys.com AS 1 388 - 1 388
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 388
 
  -30,00% 1 388
 
  -50,00% 1 388
 
  -70,00% 1 388
 
  -100,00% 1 388

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter14.4279.3087.5398.78110.8509.4898.3656.617
POS 55,0 %POS 23,5 %NEG -14,1 %NEG -19,1 %POS 14,3 %POS 13,4 %POS 26,4 % -
 
Bruttomargin9.5057.8407.1916.9016.5415.4165.0162.895
POS 21,2 %POS 9,0 %POS 4,2 %POS 5,5 %POS 20,8 %POS 8,0 %POS 73,3 % -
 
EBITDA resultat-2142191.00591071724410-58
NEG -197,7 %NEG -78,2 %POS 10,4 %POS 26,9 %POS 193,9 %POS 2 340,0 %POS 117,2 % -
 
Driftsresultat-231-334249702604230-8-69
POS 30,8 %NEG -234,1 %NEG -64,5 %POS 16,2 %POS 162,6 %POS 2 975,0 %POS 88,4 % -
 
Kontantstrøm-636346251.020182935-8980
NEG -283,8 %POS 1 284,0 %NEG -97,5 %POS 460,4 %NEG -80,5 %POS 204,1 % - -
 
Kassebeholdning3371.3801.1471.6671.0541.409663835
NEG -75,6 %POS 20,3 %NEG -31,2 %POS 58,2 %NEG -25,2 %POS 112,5 %NEG -20,6 % -
 
Sum egenkapital327600953770452165153135
NEG -45,5 %NEG -37,0 %POS 23,8 %POS 70,4 %POS 173,9 %POS 7,8 %POS 13,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld5637509381.2491.5801.5001.2200
POS 24,9 %POS 20,0 %POS 24,9 %POS 20,9 %NEG -5,3 %NEG -23,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.