Dette selskapet har lagt inn sine egne kommentarer til regnskapet. Trykk på for å se dem.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 482 200 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
257 200 1 988 507 507 493 11 732 000 1 997 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (47,10%) Kassebeholdning (-31,84%)
Resultat før skatt (19,60%)
Driftsresultat (26,68%)
Kontantstrøm fra drift (886,09%)
Sum egenkapital (54,90%)
Driftsinntekter (40,90%)
Bruttomargin (45,78%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cemasys.com AS 100,00% 10 894 388 2 707,73%
 
Cemasys Nordic AS 100,00% - - -
Cemasys.com AS 2,60% 10 894 388 2 707,73%
 
TOTALT: Alle selskap   10 894 398 2 636,58%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cemasys.com AS 12 680 44,93% 10 894 1 786 10,31%
 
Cemasys Nordic AS 130 84,97% - 130 84,97%
Cemasys.com AS 12 680 44,93% 10 894 1 786 10,31%
 
TOTALT: Alle selskap 25 490 45,04% 21 788 3 702 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cemasys.com AS 12 680 10 894 1 786
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 894 -10,00% 11 591
 
  -30,00% 9 412
 
  -50,00% 7 233
 
  -70,00% 5 054
 
  -100,00% 1 786

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter22.49717.15214.25413.34714.4279.3087.5398.781
POS 31,2 %POS 20,3 %POS 6,8 %NEG -7,5 %POS 55,0 %POS 23,5 %NEG -14,1 % -
 
Bruttomargin19.29513.90111.20110.0629.5057.8407.1916.901
POS 38,8 %POS 24,1 %POS 11,3 %POS 5,9 %POS 21,2 %POS 9,0 %POS 4,2 % -
 
EBITDA resultat2.5801.830862495-2142191.005910
POS 41,0 %POS 112,3 %POS 74,1 %POS 331,3 %NEG -197,7 %NEG -78,2 %POS 10,4 % -
 
Driftsresultat2.2551.605736405-231-334249702
POS 40,5 %POS 118,1 %POS 81,7 %POS 275,3 %POS 30,8 %NEG -234,1 %NEG -64,5 % -
 
Kontantstrøm4.9441.55668906-636346250
POS 217,7 %POS 2 188,2 %NEG -92,5 %POS 242,5 %NEG -283,8 %POS 1 284,0 % - -
 
Kassebeholdning8.8151.4307359013371.3801.1471.667
POS 516,4 %POS 94,6 %NEG -18,4 %POS 167,4 %NEG -75,6 %POS 20,3 %NEG -31,2 % -
 
Sum egenkapital4.1892.6181.388700327600953770
POS 60,0 %POS 88,6 %POS 98,3 %POS 114,1 %NEG -45,5 %NEG -37,0 %POS 23,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.00001883755637509381.249
POS 0,0 %POS 100,0 %POS 49,9 %POS 33,4 %POS 24,9 %POS 20,0 %POS 24,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.