Dette selskapet har lagt inn sine egne kommentarer til regnskapet. Trykk på for å se dem.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 083 956 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
9 600 704 877 250 479 1 587 000 532 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cemasys.com AS 100,00% - -
 
Cemasys.com AS 1,60% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cemasys.com AS 2 618 56,86% - 2 618 56,86%
 
Cemasys.com AS 2 618 56,86% - 2 618 56,86%
 
TOTALT: Alle selskap 5 236 56,86% - 5 236 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cemasys.com AS 2 618 - 2 618
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 618
 
  -30,00% 2 618
 
  -50,00% 2 618
 
  -70,00% 2 618
 
  -100,00% 2 618

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter13.34714.4279.3087.5398.78110.8509.4898.365
NEG -7,5 %POS 55,0 %POS 23,5 %NEG -14,1 %NEG -19,1 %POS 14,3 %POS 13,4 % -
 
Bruttomargin10.0629.5057.8407.1916.9016.5415.4165.016
POS 5,9 %POS 21,2 %POS 9,0 %POS 4,2 %POS 5,5 %POS 20,8 %POS 8,0 % -
 
EBITDA resultat495-2142191.00591071724410
POS 331,3 %NEG -197,7 %NEG -78,2 %POS 10,4 %POS 26,9 %POS 193,9 %POS 2 340,0 % -
 
Driftsresultat405-231-334249702604230-8
POS 275,3 %POS 30,8 %NEG -234,1 %NEG -64,5 %POS 16,2 %POS 162,6 %POS 2 975,0 % -
 
Kontantstrøm906-636346251.0201829350
POS 242,5 %NEG -283,8 %POS 1 284,0 %NEG -97,5 %POS 460,4 %NEG -80,5 % - -
 
Kassebeholdning9013371.3801.1471.6671.0541.409663
POS 167,4 %NEG -75,6 %POS 20,3 %NEG -31,2 %POS 58,2 %NEG -25,2 %POS 112,5 % -
 
Sum egenkapital700327600953770452165153
POS 114,1 %NEG -45,5 %NEG -37,0 %POS 23,8 %POS 70,4 %POS 173,9 %POS 7,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld3755637509381.2491.5801.5001.220
POS 33,4 %POS 24,9 %POS 20,0 %POS 24,9 %POS 20,9 %NEG -5,3 %NEG -23,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.