Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 110 216 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
18 778 000 11 663 219 2 401 397 63 777 500 13 596 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (132,61%) Kontantstrøm fra drift (-97,08%)
Resultat før skatt (75,27%) Kassebeholdning (-51,08%)
Driftsresultat (95,70%) Sum egenkapital (-1,81%)
Bruttomargin (3,78%) Driftsinntekter (-13,50%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cewe Norge AS 100,00% 6 898 7 319 -5,75%
 
TOTALT: Alle selskap   6 898 7 319 -5,75%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cewe Norge AS 93 247 65,68% 6 898 86 349 63,93%
 
TOTALT: Alle selskap 93 247 65,68% 6 898 86 349 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cewe Norge AS 93 247 6 898 86 349
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
6 898 -10,00% 92 557
 
  -30,00% 91 178
 
  -50,00% 89 798
 
  -70,00% 88 418
 
  -100,00% 86 349

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter347.666367.894397.886407.895395.713370.297382.275387.689
NEG -5,5 %NEG -7,5 %NEG -2,5 %POS 3,1 %POS 6,9 %NEG -3,1 %NEG -1,4 % -
 
Bruttomargin118.959120.236125.684134.024131.251119.758108.186106.904
NEG -1,1 %NEG -4,3 %NEG -6,2 %POS 2,1 %POS 9,6 %POS 10,7 %POS 1,2 % -
 
EBITDA resultat3.8807.31313.57019.85415.08514.52513.90520.938
NEG -46,9 %NEG -46,1 %NEG -31,7 %POS 31,6 %POS 3,9 %POS 4,5 %NEG -33,6 % -
 
Driftsresultat-3.9071.0875.30311.2516.3496.9634.90013.056
NEG -459,4 %NEG -79,5 %NEG -52,9 %POS 77,2 %NEG -8,8 %POS 42,1 %NEG -62,5 % -
 
Kontantstrøm-1.4774.57018.06426.7595.28940.570-31.5730
NEG -132,3 %NEG -74,7 %NEG -32,5 %POS 405,9 %NEG -87,0 %POS 228,5 % - -
 
Kassebeholdning6.4825.2427.2639.0426.8337.9636.13711.136
POS 23,7 %NEG -27,8 %NEG -19,7 %POS 32,3 %NEG -14,2 %POS 29,8 %NEG -44,9 % -
 
Sum egenkapital101.820117.080118.229116.321110.35288.44286.46685.844
NEG -13,0 %NEG -1,0 %POS 1,6 %POS 5,4 %POS 24,8 %POS 2,3 %POS 0,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld15.00015.00015.00030.00046.48446.17377.17344.378
- - POS 50,0 %POS 35,5 %NEG -0,7 %POS 40,2 %NEG -73,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.