Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 260 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 8 096 6 575 2 245 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (23,33%) Kontantstrøm fra drift (-479,10%)
Resultat før skatt (10,91%) Kassebeholdning (-70,46%)
Driftsresultat (12,28%) Sum egenkapital (-23,22%)
Driftsinntekter (0,51%)
Bruttomargin (0,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Chief AS 100,00% - -
 
Fire Fighting Systems AS 21,58% 6 750 6 976 -3,24%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 505
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Chief AS 3 495 75,57% - 3 495 75,57%
 
Fire Fighting Systems AS 40 949 53,00% 6 750 34 199 48,50%
 
TOTALT: Alle selskap 44 444 54,27% 6 750 37 694 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Chief AS 3 495 - 3 495
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 495
 
  -30,00% 3 495
 
  -50,00% 3 495
 
  -70,00% 3 495
 
  -100,00% 3 495

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1841801077771694959
POS 2,2 %POS 68,2 %POS 39,0 %POS 8,5 %POS 2,9 %POS 40,8 %NEG -16,9 % -
 
Bruttomargin1841801077771694959
POS 2,2 %POS 68,2 %POS 39,0 %POS 8,5 %POS 2,9 %POS 40,8 %NEG -16,9 % -
 
EBITDA resultat5130-447-12-22-108-7
POS 70,0 %POS 168,2 %NEG -728,6 %POS 158,3 %POS 45,5 %POS 79,6 %NEG -1 442,9 % -
 
Driftsresultat-36-56-447-12-22-108-7
POS 35,7 %NEG -27,3 %NEG -728,6 %POS 158,3 %POS 45,5 %POS 79,6 %NEG -1 442,9 % -
 
Kontantstrøm729441-4398035091.3027920
POS 65,3 %POS 200,5 %NEG -154,7 %POS 57,8 %NEG -60,9 %POS 64,4 % - -
 
Kassebeholdning3751.1597694.2033.4102.8981.625829
NEG -67,6 %POS 50,7 %NEG -81,7 %POS 23,3 %POS 17,7 %POS 78,3 %POS 96,0 % -
 
Sum egenkapital4.9645.7765.8332.3004.1054.1852.6101.723
NEG -14,1 %NEG -1,0 %POS 153,6 %NEG -44,0 %NEG -1,9 %POS 60,3 %POS 51,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.