Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 538 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 59 877 9 945 942 500 526 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (193,31%) EBITDA (-4,12%)
Sum egenkapital (17,84%) Resultat før skatt (-5,52%)
Driftsresultat (-6,69%)
Kassebeholdning (-23,05%)
Driftsinntekter (-5,94%)
Bruttomargin (-5,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Chonica Butikkutvikling AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Chonica Butikkutvikling AS 1 638 70,33% - 1 638 70,33%
 
TOTALT: Alle selskap 1 638 70,33% - 1 638 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Chonica Butikkutvikling AS 1 638 - 1 638
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 638
 
  -30,00% 1 638
 
  -50,00% 1 638
 
  -70,00% 1 638
 
  -100,00% 1 638

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.4521.4582.4531.0311.5783.0141.9641.858
NEG -0,4 %NEG -40,6 %POS 137,9 %NEG -34,7 %NEG -47,6 %POS 53,5 %POS 5,7 % -
 
Bruttomargin1.4441.4492.4509761.5761.7651.8511.738
NEG -0,3 %NEG -40,9 %POS 151,0 %NEG -38,1 %NEG -10,7 %NEG -4,6 %POS 6,5 % -
 
EBITDA resultat5252971.4184286788901.014631
POS 76,8 %NEG -79,1 %POS 231,3 %NEG -36,9 %NEG -23,8 %NEG -12,2 %POS 60,7 % -
 
Driftsresultat3461121.229282544731841457
POS 208,9 %NEG -90,9 %POS 335,8 %NEG -48,2 %NEG -25,6 %NEG -13,1 %POS 84,0 % -
 
Kontantstrøm609-3741.119-1.483781.5826570
POS 262,8 %NEG -133,4 %POS 175,5 %NEG -2 001,3 %NEG -95,1 %POS 140,8 % - -
 
Kassebeholdning4243494352191.4521.511550327
POS 21,5 %NEG -19,8 %POS 98,6 %NEG -84,9 %NEG -3,9 %POS 174,7 %POS 68,2 % -
 
Sum egenkapital1.0238647853794821.5581.4281.037
POS 18,4 %POS 10,1 %POS 107,1 %NEG -21,4 %NEG -69,1 %POS 9,1 %POS 37,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld5401.0769091.44541397251.330
POS 49,8 %NEG -18,4 %POS 37,1 %NEG -3 424,4 %NEG -5,1 %POS 94,6 %POS 45,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.