Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 519 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 9 519 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%)
Resultat før skatt (33,33%)
Driftsresultat (100%)
Kontantstrøm fra drift (33,33%)
Kassebeholdning (0,00%)
Sum egenkapital (92 590,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Christian Birkeland Holding AS 100,00% - -
 
Sibi Holding AS 11,67% - - -
Valsi AS 29,41% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Christian Birkeland Holding AS 18 498 97,16% - 18 498 97,16%
 
Sibi Holding AS 4 124 70,94% - 4 124 70,94%
Valsi AS 62 975 99,73% - 62 975 99,73%
 
TOTALT: Alle selskap 85 597 97,27% - 85 597 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Christian Birkeland Holding AS 18 498 - 18 498
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 18 498
 
  -30,00% 18 498
 
  -50,00% 18 498
 
  -70,00% 18 498
 
  -100,00% 18 498

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat00000-4-4-4
- - - - POS 100,0 % - - -
 
Driftsresultat00000-4-4-4
- - - - POS 100,0 % - - -
 
Kontantstrøm-4-3-2117-1220
NEG -33,3 %NEG -50,0 %NEG -118,2 %POS 57,1 %POS 158,3 %NEG -700,0 % - -
 
Kassebeholdning1111263524
- - - NEG -50,0 %NEG -66,7 %NEG -82,9 %POS 45,8 % -
 
Sum egenkapital-14-9-7-5-16-9-11-13
NEG -55,6 %NEG -28,6 %NEG -40,0 %POS 68,8 %NEG -77,8 %POS 18,2 %POS 15,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld530526523521533544561552
NEG -0,8 %NEG -0,6 %NEG -0,4 %POS 2,3 %POS 2,0 %POS 3,0 %NEG -1,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.