Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 212 274 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 97 767 5 507 109 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-109,38%)
Resultat før skatt (-106,25%)
Driftsresultat (-109,38%)
Kontantstrøm fra drift (-40,82%)
Kassebeholdning (-13,69%)
Sum egenkapital (-19,10%)
Driftsinntekter (-13,52%)
Bruttomargin (-22,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Christiania Bryggeri Cash & Carry AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Christiania Bryggeri Cash & Carry AS 144 32,36% - 144 32,36%
 
TOTALT: Alle selskap 144 32,36% - 144 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Christiania Bryggeri Cash & Carry AS 144 - 144
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 144
 
  -30,00% 144
 
  -50,00% 144
 
  -70,00% 144
 
  -100,00% 144

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter3.5703.069413
POS 16,3 %POS 643,1 % -
 
Bruttomargin21128072
NEG -24,6 %POS 288,9 % -
 
EBITDA resultat779518
NEG -18,9 %POS 427,8 % -
 
Driftsresultat779518
NEG -18,9 %POS 427,8 % -
 
Kontantstrøm-80990
NEG -180,8 % - -
 
Kassebeholdning152205142
NEG -25,9 %POS 44,4 % -
 
Sum egenkapital1519139
POS 65,9 %POS 133,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.