Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 106 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 48 329 1 315 57 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (277,69%)
Resultat før skatt (91,86%)
Driftsresultat (277,69%)
Kontantstrøm fra drift (294,92%)
Kassebeholdning (179,00%)
Sum egenkapital (15,33%)
Driftsinntekter (298,64%)
Bruttomargin (298,64%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Cipro AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Cipro AS 2 678 87,95% - 2 678 87,95%
 
TOTALT: Alle selskap 2 678 87,95% - 2 678 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Cipro AS 2 678 - 2 678
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 678
 
  -30,00% 2 678
 
  -50,00% 2 678
 
  -70,00% 2 678
 
  -100,00% 2 678

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6216311.0171.7621.7491.3591.5631.405
NEG -1,6 %NEG -38,0 %NEG -42,3 %POS 0,7 %POS 28,7 %NEG -13,1 %POS 11,2 % -
 
Bruttomargin6216311.0171.7621.7491.3591.5631.405
NEG -1,6 %NEG -38,0 %NEG -42,3 %POS 0,7 %POS 28,7 %NEG -13,1 %POS 11,2 % -
 
EBITDA resultat-396208586479418436-169
NEG -750,0 %NEG -97,1 %NEG -64,5 %POS 22,3 %POS 14,6 %NEG -4,1 %POS 358,0 % -
 
Driftsresultat-396208586479418436-169
NEG -750,0 %NEG -97,1 %NEG -64,5 %POS 22,3 %POS 14,6 %NEG -4,1 %POS 358,0 % -
 
Kontantstrøm-111-376-426-8061.1592391290
POS 70,5 %POS 11,7 %POS 47,1 %NEG -169,5 %POS 384,9 %POS 85,3 % - -
 
Kassebeholdning4545668791.1951.095898683645
NEG -19,8 %NEG -35,6 %NEG -26,4 %POS 9,1 %POS 21,9 %POS 31,5 %POS 5,9 % -
 
Sum egenkapital2.1002.1211.9941.7981.365996689367
NEG -1,0 %POS 6,4 %POS 10,9 %POS 31,7 %POS 37,0 %POS 44,6 %POS 87,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.