Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 448 438 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 544 027 42 411 1 599 000 263 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (415,19%) Kassebeholdning (-0,21%)
Resultat før skatt (316,47%)
Driftsresultat (314,20%)
Kontantstrøm fra drift (128,74%)
Sum egenkapital (11,46%)
Driftsinntekter (3,91%)
Bruttomargin (2,68%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Circus Event Norsk Fjordcruise AS 100,00% 15 14 7,14%
 
Norgesevent AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   15 14 7,14%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Circus Event Norsk Fjordcruise AS 5 614 93,38% 15 5 599 93,36%
 
Norgesevent AS 12 5,50% - 12 5,50%
 
TOTALT: Alle selskap 5 626 90,30% 15 5 611 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Circus Event Norsk Fjordcruise AS 5 614 15 5 599
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
15 -10,00% 5 613
 
  -30,00% 5 610
 
  -50,00% 5 607
 
  -70,00% 5 604
 
  -100,00% 5 599

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter12.85410.1939.6278.3629.4998.8087.3237.142
POS 26,1 %POS 5,9 %POS 15,1 %NEG -12,0 %POS 7,8 %POS 20,3 %POS 2,5 % -
 
Bruttomargin3.1922.3392.3002.3202.7522.1782.1322.236
POS 36,5 %POS 1,7 %NEG -0,9 %NEG -15,7 %POS 26,4 %POS 2,2 %NEG -4,7 % -
 
EBITDA resultat1.4618466384399717038121.029
POS 72,7 %POS 32,6 %POS 45,3 %NEG -54,8 %POS 38,1 %NEG -13,4 %NEG -21,1 % -
 
Driftsresultat1.383750518289894618704901
POS 84,4 %POS 44,8 %POS 79,2 %NEG -67,7 %POS 44,7 %NEG -12,2 %NEG -21,9 % -
 
Kontantstrøm2.908391534-8209071.604-1.1290
POS 643,7 %NEG -26,8 %POS 165,1 %NEG -190,4 %NEG -43,5 %POS 242,1 % - -
 
Kassebeholdning2.4551.5531.2052.2243.4592.6781.1031.550
POS 58,1 %POS 28,9 %NEG -45,8 %NEG -35,7 %POS 29,2 %POS 142,8 %NEG -28,8 % -
 
Sum egenkapital6.0523.5783.3723.9043.8443.2082.2181.142
POS 69,1 %POS 6,1 %NEG -13,6 %POS 1,6 %POS 19,8 %POS 44,6 %POS 94,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000100
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.