Sjekk kredittstatus her

OBS: I følge Bisnode er det i dette regnskapet registrert en eller flere feil.

2019 Sum eiendeler er ikke lik sum gjeld og egenkapital
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil -4 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 740 -5 219 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (173,98%) Sum egenkapital (-3,62%)
Resultat før skatt (173,98%) Driftsinntekter (-28,00%)
Driftsresultat (173,98%) Bruttomargin (-10,00%)
Kontantstrøm fra drift (137,63%)
Kassebeholdning (100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Circus Snefjord 889 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Circus Snefjord 889 AS -281 - - -281 -
 
TOTALT: Alle selskap -281 - - -281 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Circus Snefjord 889 AS -281 - -281
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -281
 
  -30,00% -281
 
  -50,00% -281
 
  -70,00% -281
 
  -100,00% -281

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter211415361276186465657446
NEG -49,2 %POS 15,0 %POS 30,8 %POS 48,4 %NEG -60,0 %NEG -29,2 %POS 47,3 % -
 
Bruttomargin210393341270146473596393
NEG -46,6 %POS 15,2 %POS 26,3 %POS 84,9 %NEG -69,1 %NEG -20,6 %POS 51,7 % -
 
EBITDA resultat-83-113110-8675210204
NEG -654,5 %NEG -135,5 %POS 210,0 %POS 111,6 %NEG -214,7 %NEG -64,3 %POS 2,9 % -
 
Driftsresultat-100-54-22-78-174-13139167
NEG -85,2 %NEG -145,5 %POS 71,8 %POS 55,2 %NEG -1 238,5 %NEG -109,4 %NEG -16,8 % -
 
Kontantstrøm-8-275511443-851500
POS 70,4 %NEG -149,1 %NEG -51,8 %POS 165,1 %POS 150,6 %NEG -156,7 % - -
 
Kassebeholdning2242344334338
NEG -91,7 %POS 4,3 %NEG -47,7 %POS 1 366,7 % - NEG -93,0 %POS 13,2 % -
 
Sum egenkapital-131-263158144288262170
NEG -403,8 %NEG -183,9 %NEG -46,6 %NEG -59,7 %NEG -50,0 %POS 9,9 %POS 54,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld01442719611715411
POS 100,0 %POS 66,7 %POS 40,8 %POS 26,0 %POS 17,9 %POS 24,0 %NEG -1 300,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.