Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 278 068 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 288 3 781 5 256 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (20,07%) Kassebeholdning (-82,59%)
Resultat før skatt (114,72%)
Driftsresultat (20,07%)
Kontantstrøm fra drift (114,72%)
Sum egenkapital (2,50%)
Driftsinntekter (9,07%)
Bruttomargin (9,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Climb AS 100,00% - -
 
Microtrading AS 0,99% - - -
Tt Micro AS 1,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Climb AS 6 692 63,46% - 6 692 63,46%
 
Microtrading AS 725 7,96% - 725 7,96%
Tt Micro AS -434 -0,90% - -434 -0,90%
 
TOTALT: Alle selskap 6 983 10,29% - 6 983 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Climb AS 6 692 - 6 692
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 692
 
  -30,00% 6 692
 
  -50,00% 6 692
 
  -70,00% 6 692
 
  -100,00% 6 692

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter42146012800000
NEG -8,5 %POS 259,4 %POS 0,0 % - - - - -
 
Bruttomargin42146012800000
NEG -8,5 %POS 259,4 %POS 0,0 % - - - - -
 
EBITDA resultat3363815200-40-9
NEG -11,8 %POS 632,7 %POS 0,0 % - POS 100,0 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat3363815200-40-9
NEG -11,8 %POS 632,7 %POS 0,0 % - POS 100,0 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm61540-5538.684-2891903200
NEG -88,7 %POS 197,6 %NEG -106,4 %POS 3 104,8 %NEG -252,1 %NEG -40,6 % - -
 
Kassebeholdning108492549.351214000
POS 120,4 %NEG -80,7 %NEG -97,3 %POS 4 269,6 %POS 0,0 % - - -
 
Sum egenkapital7.8977.7499.6379.8629969819971.001
POS 1,9 %NEG -19,6 %NEG -2,3 %POS 890,2 %POS 1,5 %NEG -1,6 %NEG -0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.8894.4111.01600000
NEG -10,8 %NEG -334,2 %POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.