Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 910 233 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 62 137 89 096 3 465 000 294 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (10,62%) EBITDA (-2 342,86%)
Resultat før skatt (-583,00%)
Driftsresultat (-565,38%)
Kontantstrøm fra drift (-1 111,38%)
Kassebeholdning (-40,21%)
Driftsinntekter (-15,53%)
Bruttomargin (-15,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Coates Kvartalet Parkering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Coates Kvartalet Parkering AS 1 542 20,56% - 1 542 20,56%
 
TOTALT: Alle selskap 1 542 20,56% - 1 542 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Coates Kvartalet Parkering AS 1 542 - 1 542
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 542
 
  -30,00% 1 542
 
  -50,00% 1 542
 
  -70,00% 1 542
 
  -100,00% 1 542

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter1.8921.753320
POS 7,9 %POS 447,8 % -
 
Bruttomargin1.8921.753320
POS 7,9 %POS 447,8 % -
 
EBITDA resultat772366235
POS 110,9 %POS 55,7 % -
 
Driftsresultat659255195
POS 158,4 %POS 30,8 % -
 
Kontantstrøm696-3.1360
POS 122,2 % - -
 
Kassebeholdning6438350
NEG -23,0 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital1.447914697
POS 58,3 %POS 31,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.9704.581623
POS 13,3 %NEG -635,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.