Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 119 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 51 123 5 671 63 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (258,82%)
Resultat før skatt (255,88%)
Driftsresultat (258,82%)
Kontantstrøm fra drift (250,56%)
Kassebeholdning (100,81%)
Sum egenkapital (159,32%)
Driftsinntekter (20,54%)
Bruttomargin (20,54%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Codeport AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Codeport AS 153 40,80% - 153 40,80%
 
TOTALT: Alle selskap 153 40,80% - 153 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Codeport AS 153 - 153
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 153
 
  -30,00% 153
 
  -50,00% 153
 
  -70,00% 153
 
  -100,00% 153

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter1.0191.036959864752444
NEG -1,6 %POS 8,0 %POS 11,0 %POS 14,9 %POS 69,4 % -
 
Bruttomargin1.0191.036959864752444
NEG -1,6 %POS 8,0 %POS 11,0 %POS 14,9 %POS 69,4 % -
 
EBITDA resultat466382203026
NEG -27,0 %NEG -23,2 %POS 310,0 %NEG -33,3 %POS 15,4 % -
 
Driftsresultat46637831313
NEG -27,0 %NEG -19,2 %POS 2 500,0 %NEG -76,9 % - -
 
Kontantstrøm-7-710044570
- NEG -107,0 %POS 127,3 %NEG -22,8 % - -
 
Kassebeholdning2102142241409940
NEG -1,9 %NEG -4,5 %POS 60,0 %POS 41,4 %POS 147,5 % -
 
Sum egenkapital9211767505139
NEG -21,4 %POS 74,6 %POS 34,0 %NEG -2,0 %POS 30,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001
- - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.