Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 504 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 498 233 148 521 6 240 000 618 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (14,40%)
Resultat før skatt (14,23%)
Driftsresultat (11,34%)
Kontantstrøm fra drift (3 252,53%)
Kassebeholdning (379,06%)
Sum egenkapital (5,66%)
Driftsinntekter (15,17%)
Bruttomargin (7,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Controlteam AS 100,00% - -
 
Canpro AS 48,00% 100 - -
Iktal AS 40,96% - - -
Minihydro Modules AS 30,00% - - -
Remotech AS 50,00% 74 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Controlteam AS 3 172 20,17% - 3 172 20,17%
 
Canpro AS -254 -49,13% 100 -354 -84,89%
Iktal AS 192 51,47% - 192 51,47%
Minihydro Modules AS -16 -266,67% - -16 -266,67%
Remotech AS -254 -270,21% 74 -328 -1 640,00%
 
TOTALT: Alle selskap 2 840 16,99% 174 2 666 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Controlteam AS 3 172 - 3 172
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 172
 
  -30,00% 3 172
 
  -50,00% 3 172
 
  -70,00% 3 172
 
  -100,00% 3 172

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter27.32325.86837.27243.66825.12625.11017.43725.315
POS 5,6 %NEG -30,6 %NEG -14,6 %POS 73,8 %POS 0,1 %POS 44,0 %NEG -31,1 % -
 
Bruttomargin18.71318.96821.42621.00717.31115.22014.30215.950
NEG -1,3 %NEG -11,5 %POS 2,0 %POS 21,4 %POS 13,7 %POS 6,4 %NEG -10,3 % -
 
EBITDA resultat941-3032.2762.8181.8973741.2601.953
POS 410,6 %NEG -113,3 %NEG -19,2 %POS 48,6 %POS 407,2 %NEG -70,3 %NEG -35,5 % -
 
Driftsresultat882-5102.0672.5701.560689981.732
POS 272,9 %NEG -124,7 %NEG -19,6 %POS 64,7 %POS 2 194,1 %NEG -93,2 %NEG -42,4 % -
 
Kontantstrøm402-2.4242.488-58516-906-9080
POS 116,6 %NEG -197,4 %POS 4 389,7 %NEG -111,2 %POS 157,0 %POS 0,2 % - -
 
Kassebeholdning7047432.3088215214861.3682.696
NEG -5,2 %NEG -67,8 %POS 181,1 %POS 57,6 %POS 7,2 %NEG -64,5 %NEG -49,3 % -
 
Sum egenkapital2.8212.6313.0642.7772.7142.5932.7662.336
POS 7,2 %NEG -14,1 %POS 10,3 %POS 2,3 %POS 4,7 %NEG -6,3 %POS 18,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld1210633810000
NEG %POS 100,0 %POS 83,5 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.