Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 24 214 571 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 892 400 2 273 712 125 959 18 922 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Crown Norge AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Crown Norge AS 47 294 92,64% - 47 294 92,64%
 
TOTALT: Alle selskap 47 294 92,64% - 47 294 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Crown Norge AS 47 294 - 47 294
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 47 294
 
  -30,00% 47 294
 
  -50,00% 47 294
 
  -70,00% 47 294
 
  -100,00% 47 294

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter47.31744.07034.39725.00319.45415.36011.4529.091
POS 7,4 %POS 28,1 %POS 37,6 %POS 28,5 %POS 26,7 %POS 34,1 %POS 26,0 % -
 
Bruttomargin16.07716.59113.47510.1278.8666.7596.3743.982
NEG -3,1 %POS 23,1 %POS 33,1 %POS 14,2 %POS 31,2 %POS 6,0 %POS 60,1 % -
 
EBITDA resultat9.18211.2738.5595.9694.9463.5083.3131.523
NEG -18,5 %POS 31,7 %POS 43,4 %POS 20,7 %POS 41,0 %POS 5,9 %POS 117,5 % -
 
Driftsresultat9.16611.2578.5405.9504.9343.4593.2641.474
NEG -18,6 %POS 31,8 %POS 43,5 %POS 20,6 %POS 42,6 %POS 6,0 %POS 121,4 % -
 
Kontantstrøm3.6253.2555.1353.0382.7514451.8540
POS 11,4 %NEG -36,6 %POS 69,0 %POS 10,4 %POS 518,2 %NEG -76,0 % - -
 
Kassebeholdning18.99314.36011.7597.2415.9553.6843.2772.001
POS 32,3 %POS 22,1 %POS 62,4 %POS 21,6 %POS 61,6 %POS 12,4 %POS 63,8 % -
 
Sum egenkapital31.46225.33017.10712.5059.8446.9206.5074.101
POS 24,2 %POS 48,1 %POS 36,8 %POS 27,0 %POS 42,3 %POS 6,3 %POS 58,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.