Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 53 043 678 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
11 370 000 6 801 616 1 132 562 32 341 500 1 398 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (327,94%) EBITDA (-34,23%)
Kassebeholdning (30,12%) Resultat før skatt (-36,21%)
Sum egenkapital (6,25%) Driftsresultat (-35,90%)
Driftsinntekter (0,90%) Bruttomargin (-3,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ctm Lyng AS 100,00% 825 1 049 -21,35%
 
TOTALT: Alle selskap   825 1 049 -21,35%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ctm Lyng AS 36 718 40,24% 825 35 893 39,70%
 
TOTALT: Alle selskap 36 718 40,24% 825 35 893 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ctm Lyng AS 36 718 825 35 893
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
825 -10,00% 36 636
 
  -30,00% 36 471
 
  -50,00% 36 306
 
  -70,00% 36 141
 
  -100,00% 35 893

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620142013201220112010
Driftsinntekter151.666147.859151.655102.67385.06589.76462.17739.555
POS 2,6 %NEG -2,5 %POS 47,7 %POS 20,7 %NEG -5,2 %POS 44,4 %POS 57,2 % -
 
Bruttomargin95.71388.62598.08459.30655.37852.61832.87220.043
POS 8,0 %NEG -9,6 %POS 65,4 %POS 7,1 %POS 5,2 %POS 60,1 %POS 64,0 % -
 
EBITDA resultat29.07125.13432.02322.66112.89518.9628.235-3.890
POS 15,7 %NEG -21,5 %POS 41,3 %POS 75,7 %NEG -32,0 %POS 130,3 %POS 311,7 % -
 
Driftsresultat27.67423.29728.86220.50110.81016.8134.651-6.544
POS 18,8 %NEG -19,3 %POS 40,8 %POS 89,6 %NEG -35,7 %POS 261,5 %POS 171,1 % -
 
Kontantstrøm24.8918.2252.49730.2737.35513.7951.2270
POS 202,6 %POS 229,4 %NEG -91,8 %POS 311,6 %NEG -46,7 %POS 1 024,3 % - -
 
Kassebeholdning23.05722.35131.03514.9939.8247.535849764
POS 3,2 %NEG -28,0 %POS 107,0 %POS 52,6 %POS 30,4 %POS 787,5 %POS 11,1 % -
 
Sum egenkapital31.59327.98127.56731.48621.53017.21712.1399.265
POS 12,9 %POS 1,5 %NEG -12,4 %POS 46,2 %POS 25,1 %POS 41,8 %POS 31,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000297543.4636.3867.013
- - POS 100,0 %NEG -450,0 %POS 98,4 %POS 45,8 %POS 8,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.