Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 36 105 732 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
25 900 2 274 990 327 015 33 476 500 1 327

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ctm Lyng AS 100,00% 1 049 1 029 1,94%
 
Ipas AS 2,00% - 176 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   1 049 1 033 1,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ctm Lyng AS 31 593 35,10% 1 049 30 544 34,33%
 
Ipas AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 31 593 35,10% 1 049 30 544 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ctm Lyng AS 31 593 1 049 30 544
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 049 -10,00% 31 488
 
  -30,00% 31 278
 
  -50,00% 31 069
 
  -70,00% 30 859
 
  -100,00% 30 544

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162014201320122011201020092008
Driftsinntekter151.655102.67385.06589.76462.17739.55558.57496.132
POS 47,7 %POS 20,7 %NEG -5,2 %POS 44,4 %POS 57,2 %NEG -32,5 %NEG -39,1 % -
 
Bruttomargin98.08459.30655.37852.61832.87220.04322.48544.505
POS 65,4 %POS 7,1 %POS 5,2 %POS 60,1 %POS 64,0 %NEG -10,9 %NEG -49,5 % -
 
EBITDA resultat32.02322.66112.89518.9628.235-3.890-1.7374.246
POS 41,3 %POS 75,7 %NEG -32,0 %POS 130,3 %POS 311,7 %NEG -123,9 %NEG -140,9 % -
 
Driftsresultat28.86220.50110.81016.8134.651-6.544-2.5133.416
POS 40,8 %POS 89,6 %NEG -35,7 %POS 261,5 %POS 171,1 %NEG -160,4 %NEG -173,6 % -
 
Kontantstrøm2.49730.2737.35513.7951.2271.9402.6180
NEG -91,8 %POS 311,6 %NEG -46,7 %POS 1 024,3 %NEG -36,8 %NEG -25,9 % - -
 
Kassebeholdning31.03514.9939.8247.535849764521963
POS 107,0 %POS 52,6 %POS 30,4 %POS 787,5 %POS 11,1 %POS 46,6 %NEG -45,9 % -
 
Sum egenkapital27.56731.48621.53017.21712.1399.2654.2106.534
NEG -12,4 %POS 46,2 %POS 25,1 %POS 41,8 %POS 31,0 %POS 120,1 %NEG -35,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld0297543.4636.3867.0139.25312.313
POS 100,0 %NEG -450,0 %POS 98,4 %POS 45,8 %POS 8,9 %POS 24,2 %POS 24,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.