Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 366 438 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 57 123 4 315 305 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Daglig Drift AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Daglig Drift AS 890 60,09% - 890 60,09%
 
TOTALT: Alle selskap 890 60,09% - 890 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Daglig Drift AS 890 - 890
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 890
 
  -30,00% 890
 
  -50,00% 890
 
  -70,00% 890
 
  -100,00% 890

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9911.0671.9149391.0068822.6581.074
NEG -7,1 %NEG -44,3 %POS 103,8 %NEG -6,7 %POS 14,1 %NEG -66,8 %POS 147,5 % -
 
Bruttomargin9741.0671.9149391.0068822.6581.074
NEG -8,7 %NEG -44,3 %POS 103,8 %NEG -6,7 %POS 14,1 %NEG -66,8 %POS 147,5 % -
 
EBITDA resultat1802221.0621022661041.954382
NEG -18,9 %NEG -79,1 %POS 941,2 %NEG -61,7 %POS 155,8 %NEG -94,7 %POS 411,5 % -
 
Driftsresultat1802221.0621022661041.954382
NEG -18,9 %NEG -79,1 %POS 941,2 %NEG -61,7 %POS 155,8 %NEG -94,7 %POS 411,5 % -
 
Kontantstrøm-5883841.625-214257-746-3820
NEG -253,1 %NEG -76,4 %POS 859,3 %NEG -183,3 %POS 134,5 %NEG -95,3 % - -
 
Kassebeholdning6101.1702.9601.5891.7651.5461.7792.592
NEG -47,9 %NEG -60,5 %POS 86,3 %NEG -10,0 %POS 14,2 %NEG -13,1 %NEG -31,4 % -
 
Sum egenkapital4743352.5371.7291.6241.4041.3003.013
POS 41,5 %NEG -86,8 %POS 46,7 %POS 6,5 %POS 15,7 %POS 8,0 %NEG -56,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.