Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 32 240 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 904 2 836 25 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-83,01%)
Resultat før skatt (-81,65%)
Driftsresultat (-83,01%)
Kontantstrøm fra drift (-88,93%)
Kassebeholdning (-11,20%)
Sum egenkapital (-4,53%)
Driftsinntekter (-54,76%)
Bruttomargin (-54,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Dal Forno AS 100,00% - -
 
Alle Mulige Oppdrag AS 100,00% 44 -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Dal Forno AS 337 84,25% - 337 84,25%
 
Alle Mulige Oppdrag AS 182 70,54% 44 138 64,49%
 
TOTALT: Alle selskap 519 78,88% 44 475 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Dal Forno AS 337 - 337
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 337
 
  -30,00% 337
 
  -50,00% 337
 
  -70,00% 337
 
  -100,00% 337

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter206178000
POS 15,7 %POS 0,0 % - - -
 
Bruttomargin206178000
POS 15,7 %POS 0,0 % - - -
 
EBITDA resultat116121-58-87-35
NEG -4,1 %POS 308,6 %POS 33,3 %NEG -148,6 % -
 
Driftsresultat116121-58-87-35
NEG -4,1 %POS 308,6 %POS 33,3 %NEG -148,6 % -
 
Kontantstrøm15423-55-790
POS 569,6 %POS 141,8 %POS 30,4 % - -
 
Kassebeholdning363209187291371
POS 73,7 %POS 11,8 %NEG -35,7 %NEG -21,6 % -
 
Sum egenkapital26918853166212
POS 43,1 %POS 254,7 %NEG -68,1 %NEG -21,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.