Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Det Norske Kartselskapet AS 100,00% 1 369 1 422 -3,73%
 
TOTALT: Alle selskap   1 369 1 422 -3,73%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Det Norske Kartselskapet AS -452 -11,11% 1 369 -1 821 -67,42%
 
TOTALT: Alle selskap -452 -11,11% 1 369 -1 821 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Det Norske Kartselskapet AS -452 1 369 -1 821
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 369 -10,00% -589
 
  -30,00% -863
 
  -50,00% -1 137
 
  -70,00% -1 410
 
  -100,00% -1 821

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter13.49715.29214.74524.82317.43915.94311.9609.102
NEG -11,7 %POS 3,7 %NEG -40,6 %POS 42,3 %POS 9,4 %POS 33,3 %POS 31,4 % -
 
Bruttomargin13.30015.10512.02124.41316.96715.63311.9609.102
NEG -11,9 %POS 25,7 %NEG -50,8 %POS 43,9 %POS 8,5 %POS 30,7 %POS 31,4 % -
 
EBITDA resultat2.281-922-6.6254.4911.4753.7522.4561.968
POS 347,4 %POS 86,1 %NEG -247,5 %POS 204,5 %NEG -60,7 %POS 52,8 %POS 24,8 % -
 
Driftsresultat2.237-966-6.6804.4441.3983.6702.3571.911
POS 331,6 %POS 85,5 %NEG -250,3 %POS 217,9 %NEG -61,9 %POS 55,7 %POS 23,3 % -
 
Kontantstrøm696378-4.9582.280-3543.9873310
POS 84,1 %POS 107,6 %NEG -317,5 %POS 744,1 %NEG -108,9 %POS 1 104,5 % - -
 
Kassebeholdning1.0871.8141.0333.8032.1535.0062.1492.514
NEG -40,1 %POS 75,6 %NEG -72,8 %POS 76,6 %NEG -57,0 %POS 132,9 %NEG -14,5 % -
 
Sum egenkapital1.068-360824.7371.2493.8961.128447
POS 396,7 %NEG -539,0 %NEG -98,3 %POS 279,3 %NEG -67,9 %POS 245,4 %POS 152,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4521.8081.92400000
POS 75,0 %POS 6,0 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.