Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 49 474 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 540 534 20 342 17 637 000 31 277 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (80,96%)
Resultat før skatt (113,62%)
Driftsresultat (97,50%)
Kontantstrøm fra drift (100,56%)
Kassebeholdning (161,31%)
Sum egenkapital (31,92%)
Driftsinntekter (47,17%)
Bruttomargin (60,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Df Rental AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Df Rental AS 1 467 4,05% - 1 467 4,05%
 
TOTALT: Alle selskap 1 467 4,05% - 1 467 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Df Rental AS 1 467 - 1 467
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 467
 
  -30,00% 1 467
 
  -50,00% 1 467
 
  -70,00% 1 467
 
  -100,00% 1 467

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter5.2602.6060
POS 101,8 %POS 100% -
 
Bruttomargin4.2882.397-6
POS 78,9 %POS 40 050,0 % -
 
EBITDA resultat2.292988-17
POS 132,0 %POS 5 911,8 % -
 
Driftsresultat781255-17
POS 206,3 %POS 1 600,0 % -
 
Kontantstrøm2.3002910
POS 690,4 % - -
 
Kassebeholdning63742399
POS 50,6 %POS 327,3 % -
 
Sum egenkapital2988483
POS 254,8 %POS 1,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld14.39611.97813
NEG -20,2 %NEG -92 038,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.