Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 960 938 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 438 959 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
D & g Eiendom AS 100,00% - -
 
Midtnorsk Eiendom AS 25,00% 1 641 1 816 -9,64%
 
TOTALT: Alle selskap   - 454 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
D & g Eiendom AS 531 26,43% - 531 26,43%
 
Midtnorsk Eiendom AS 2 155 6,13% 1 641 514 1,53%
 
TOTALT: Alle selskap 2 686 7,23% 1 641 1 045 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
D & g Eiendom AS 531 - 531
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 531
 
  -30,00% 531
 
  -50,00% 531
 
  -70,00% 531
 
  -100,00% 531

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter01.963417417417417417417
NEG -100,0 %POS 370,7 % - - - - - -
 
Bruttomargin01.963417417417417417417
NEG -100,0 %POS 370,7 % - - - - - -
 
EBITDA resultat-261.852293293307287290330
NEG -101,4 %POS 532,1 % - NEG -4,6 %POS 7,0 %NEG -1,0 %NEG -12,1 % -
 
Driftsresultat-261.852235235249229232272
NEG -101,4 %POS 688,1 % - NEG -5,6 %POS 8,7 %NEG -1,3 %NEG -14,7 % -
 
Kontantstrøm-1.535182-126-35962141670
NEG -943,4 %POS 244,4 %POS 64,9 %NEG -679,0 %NEG -56,0 %POS 110,4 % - -
 
Kassebeholdning2681.519184309318301197151
NEG -82,4 %POS 725,5 %NEG -40,5 %NEG -2,8 %POS 5,6 %POS 52,8 %POS 30,5 % -
 
Sum egenkapital5882.3441.4951.3241.1591.1301.4691.310
NEG -74,9 %POS 56,8 %POS 12,9 %POS 14,2 %POS 2,6 %NEG -23,1 %POS 12,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.5961.6538008005390125157
POS 3,4 %NEG -106,6 % - NEG -1 409,4 %POS 41,1 %POS 28,0 %POS 20,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.