Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 953 360 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 360 953 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
D & g Eiendom AS 100,00% - -
 
Midtnorsk Eiendom AS 25,00% 1 816 617 194,33%
Motestrikk AS 25,00% 390 452 -13,72%
 
TOTALT: Alle selskap   - 267 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
D & g Eiendom AS 565 26,94% - 565 26,94%
 
Midtnorsk Eiendom AS 2 347 8,29% 1 816 531 2,00%
Motestrikk AS 180 11,43% 390 -210 -17,72%
 
TOTALT: Alle selskap 3 092 9,67% 2 206 886 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
D & g Eiendom AS 565 - 565
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 565
 
  -30,00% 565
 
  -50,00% 565
 
  -70,00% 565
 
  -100,00% 565

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.963417417417417417417417
POS 370,7 % - - - - - - -
 
Bruttomargin1.963417417417417417417417
POS 370,7 % - - - - - - -
 
EBITDA resultat1.852293293307287290330293
POS 532,1 % - NEG -4,6 %POS 7,0 %NEG -1,0 %NEG -12,1 %POS 12,6 % -
 
Driftsresultat1.852235235249229232272235
POS 688,1 % - NEG -5,6 %POS 8,7 %NEG -1,3 %NEG -14,7 %POS 15,7 % -
 
Kontantstrøm182-126-3596214167-570
POS 244,4 %POS 64,9 %NEG -679,0 %NEG -56,0 %POS 110,4 %POS 217,5 % - -
 
Kassebeholdning1.519184309318301197151242
POS 725,5 %NEG -40,5 %NEG -2,8 %POS 5,6 %POS 52,8 %POS 30,5 %NEG -37,6 % -
 
Sum egenkapital2.3441.4951.3241.1591.1301.4691.3101.123
POS 56,8 %POS 12,9 %POS 14,2 %POS 2,6 %NEG -23,1 %POS 12,1 %POS 16,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.6538008005390125157187
NEG -106,6 % - NEG -1 409,4 %POS 41,1 %POS 28,0 %POS 20,4 %POS 16,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.