Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 921 467 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 057 200 159 658 43 110 1 661 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Diaa AS 100,00% - 58 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 58 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Diaa AS 2 634 76,73% - 2 634 76,73%
 
TOTALT: Alle selskap 2 634 76,73% - 2 634 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Diaa AS 2 634 - 2 634
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 634
 
  -30,00% 2 634
 
  -50,00% 2 634
 
  -70,00% 2 634
 
  -100,00% 2 634

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.1383.9443.7214.6145.7194.9581.100
POS 4,9 %POS 6,0 %NEG -19,4 %NEG -19,3 %POS 15,3 %POS 350,7 % -
 
Bruttomargin2.5482.1961.9342.3693.2562.580644
POS 16,0 %POS 13,5 %NEG -18,4 %NEG -27,2 %POS 26,2 %POS 300,6 % -
 
EBITDA resultat6835284255981.6541.311453
POS 29,4 %POS 24,2 %NEG -28,9 %NEG -63,8 %POS 26,2 %POS 189,4 % -
 
Driftsresultat6633151913641.4201.082425
POS 110,5 %POS 64,9 %NEG -47,5 %NEG -74,4 %POS 31,2 %POS 154,6 % -
 
Kontantstrøm311-1493551444973060
POS 308,7 %NEG -142,0 %POS 146,5 %NEG -71,0 %POS 62,4 % - -
 
Kassebeholdning614462667394562517568
POS 32,9 %NEG -30,7 %POS 69,3 %NEG -29,9 %POS 8,7 %NEG -9,0 % -
 
Sum egenkapital3.0812.5842.4012.2792.0681.105412
POS 19,2 %POS 7,6 %POS 5,4 %POS 10,2 %POS 87,1 %POS 168,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld11201522598821.2531.260
POS 99,2 %POS 21,1 %POS 41,3 %POS 70,6 %POS 29,6 %POS 0,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.