Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 53 582 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 82 53 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Docpower AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Docpower AS -8 -7,48% - -8 -7,48%
 
TOTALT: Alle selskap -8 -7,48% - -8 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Docpower AS -8 - -8
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -8
 
  -30,00% -8
 
  -50,00% -8
 
  -70,00% -8
 
  -100,00% -8

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter912802000000
POS 13,7 %POS 100% - - - - - -
 
Bruttomargin6470000000
NEG -8,6 %POS 100% - - - - - -
 
EBITDA resultat-1826-20-25-19-16-8-12
NEG -169,2 %POS 230,0 %POS 20,0 %NEG -31,6 %NEG -18,8 %NEG -100,0 %POS 33,3 % -
 
Driftsresultat-1826-20-25-19-16-8-12
NEG -169,2 %POS 230,0 %POS 20,0 %NEG -31,6 %NEG -18,8 %NEG -100,0 %POS 33,3 % -
 
Kontantstrøm-2713-2942-299-43160
NEG -307,7 %POS 144,8 %NEG -169,0 %POS 114,0 %NEG -7 375,0 %NEG -101,3 % - -
 
Kassebeholdning02614420000
NEG -100,0 %POS 85,7 %NEG -66,7 %POS 100% - - - -
 
Sum egenkapital-33592954355367381
NEG -108,6 %POS 288,9 %NEG -69,0 %NEG -46,3 %NEG -84,8 %NEG -3,3 %NEG -3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000192329
- - - - POS 100,0 %POS 17,4 %POS 20,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.