Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 209 724 404 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 34 285 397 9 617 507 133 808 500 32 013 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Dolphin Drilling AS 100,00% 9 096 64 077 -85,80%
 
Dolphin Drilling Operations AS 100,00% 65 - -
 
TOTALT: Alle selskap   9 096 64 077 -85,80%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Dolphin Drilling AS 506 610 78,44% 9 096 497 514 78,13%
 
Dolphin Drilling Operations AS 9 781 85,10% 65 9 716 85,01%
 
TOTALT: Alle selskap 516 391 78,55% 9 161 507 230 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Dolphin Drilling AS 506 610 9 096 497 514
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 096 -10,00% 505 700
 
  -30,00% 503 881
 
  -50,00% 502 062
 
  -70,00% 500 243
 
  -100,00% 497 514

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3.940.3433.145.6333.190.5212.922.2012.697.5603.121.1752.713.4662.664.838
POS 25,3 %NEG -1,4 %POS 9,2 %POS 8,3 %NEG -13,6 %POS 15,0 %POS 1,8 % -
 
Bruttomargin3.940.3433.145.6333.190.5212.922.2012.697.5603.121.1752.713.4662.664.838
POS 25,3 %NEG -1,4 %POS 9,2 %POS 8,3 %NEG -13,6 %POS 15,0 %POS 1,8 % -
 
EBITDA resultat326.123135.319187.459172.732138.615119.25839.24628.321
POS 141,0 %NEG -27,8 %POS 8,5 %POS 24,6 %POS 16,2 %POS 203,9 %POS 38,6 % -
 
Driftsresultat304.241116.435174.500166.804133.945115.68936.11525.419
POS 161,3 %NEG -33,3 %POS 4,6 %POS 24,5 %POS 15,8 %POS 220,3 %POS 42,1 % -
 
Kontantstrøm254.038198.788-42.508311.238110.516304.3972.4610
POS 27,8 %POS 567,6 %NEG -113,7 %POS 181,6 %NEG -63,7 %POS 12 268,8 % - -
 
Kassebeholdning295.006414.445294.098436.276297.297292.208168.770157.743
NEG -28,8 %POS 40,9 %NEG -32,6 %POS 46,7 %POS 1,7 %POS 73,1 %POS 7,0 % -
 
Sum egenkapital224.705154.041109.833214.191224.705191.566291.000283.227
POS 45,9 %POS 40,3 %NEG -48,7 %NEG -4,7 %POS 17,3 %NEG -34,2 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld332.293452.062414.58799.45479.42078.88362.56250.792
POS 26,5 %NEG -9,0 %NEG -316,9 %NEG -25,2 %NEG -0,7 %NEG -26,1 %NEG -23,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.