Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 667 774 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 469 452 96 822 3 053 500 48 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (99,13%) EBITDA (-2,44%)
Driftsinntekter (5,71%) Resultat før skatt (-4,81%)
Bruttomargin (1,98%) Driftsresultat (-2,27%)
Kontantstrøm fra drift (-70,16%)
Sum egenkapital (-10,20%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Dpend Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Dpend Entreprenør AS 3 681 23,69% - 3 681 23,69%
 
TOTALT: Alle selskap 3 681 23,69% - 3 681 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Dpend Entreprenør AS 3 681 - 3 681
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 681
 
  -30,00% 3 681
 
  -50,00% 3 681
 
  -70,00% 3 681
 
  -100,00% 3 681

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter59.16863.52753.58156.37033.566100.042115.43666.128
NEG -6,9 %POS 18,6 %NEG -4,9 %POS 67,9 %NEG -66,4 %NEG -13,3 %POS 74,6 % -
 
Bruttomargin20.79319.73017.06314.5509.92921.92419.5932.801
POS 5,4 %POS 15,6 %POS 17,3 %POS 46,5 %NEG -54,7 %POS 11,9 %POS 599,5 % -
 
EBITDA resultat3.7814.2822.7632.6578446.3663.580-5.989
NEG -11,7 %POS 55,0 %POS 4,0 %POS 214,8 %NEG -86,7 %POS 77,8 %POS 159,8 % -
 
Driftsresultat3.7094.2572.7382.6137876.2953.549-6.030
NEG -12,9 %POS 55,5 %POS 4,8 %POS 232,0 %NEG -87,5 %POS 77,4 %POS 158,9 % -
 
Kontantstrøm-10.73715.9354252.40810.715651-1.4280
NEG -167,4 %POS 3 649,4 %NEG -82,4 %NEG -77,5 %POS 1 545,9 %POS 145,6 % - -
 
Kassebeholdning59313.6144.3596.4154.689314346261
NEG -95,6 %POS 212,3 %NEG -32,0 %POS 36,8 %POS 1 393,3 %NEG -9,2 %POS 32,6 % -
 
Sum egenkapital5.4404.0963.5533.1623.1253.860-1.450-4.950
POS 32,8 %POS 15,3 %POS 12,4 %POS 1,2 %NEG -19,0 %POS 366,2 %POS 70,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1201.7462.8352.9301.8331.9921.5140
NEG -21,4 %POS 38,4 %POS 3,2 %NEG -59,8 %POS 8,0 %NEG -31,6 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.