Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 182 568 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 490 562 56 507 635 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (18,01%)
Resultat før skatt (18,13%)
Driftsresultat (18,37%)
Kontantstrøm fra drift (304,39%)
Kassebeholdning (94,25%)
Sum egenkapital (86,23%)
Driftsinntekter (8,56%)
Bruttomargin (5,91%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Drammen Renholdspartner AS 100,00% 9 10 -10,00%
 
TOTALT: Alle selskap   9 10 -10,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Drammen Renholdspartner AS 933 31,53% 9 924 31,32%
 
TOTALT: Alle selskap 933 31,53% 9 924 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Drammen Renholdspartner AS 933 9 924
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 -10,00% 932
 
  -30,00% 930
 
  -50,00% 929
 
  -70,00% 927
 
  -100,00% 924

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9.5708.0808.3387.4387.5816.7105.8434.805
POS 18,4 %NEG -3,1 %POS 12,1 %NEG -1,9 %POS 13,0 %POS 14,8 %POS 21,6 % -
 
Bruttomargin9.4207.9238.1287.2467.4246.5145.6624.653
POS 18,9 %NEG -2,5 %POS 12,2 %NEG -2,4 %POS 14,0 %POS 15,0 %POS 21,7 % -
 
EBITDA resultat30186-80296-7358263138
NEG -83,9 %POS 332,5 %NEG -127,0 %POS 4 328,6 %NEG -102,0 %POS 36,1 %POS 90,6 % -
 
Driftsresultat26167-102246-42332247124
NEG -84,4 %POS 263,7 %NEG -141,5 %POS 685,7 %NEG -112,7 %POS 34,4 %POS 99,2 % -
 
Kontantstrøm-35-17294304-94652920
NEG -105,9 %NEG -105,8 %NEG -3,3 %POS 423,4 %NEG -244,6 %NEG -77,7 % - -
 
Kassebeholdning783814839483243298309116
NEG -3,8 %NEG -3,0 %POS 73,7 %POS 98,8 %NEG -18,5 %NEG -3,6 %POS 166,4 % -
 
Sum egenkapital28542031039723028653-128
NEG -32,1 %POS 35,5 %NEG -21,9 %POS 72,6 %NEG -19,6 %POS 439,6 %POS 141,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.