Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 147 498 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 25 397 055 1 422 863 120 679 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (100%) EBITDA (-1,34%)
Sum egenkapital (564,96%) Resultat før skatt (-27,49%)
Driftsinntekter (33,35%) Driftsresultat (-20,91%)
Bruttomargin (33,74%) Kontantstrøm fra drift (-191,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Dsv Air & Sea AS 100,00% 78 337 4 634 1 590,48%
 
TOTALT: Alle selskap   78 337 4 634 1 590,48%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Dsv Air & Sea AS 55 298 22,74% 78 337 -23 039 -13,98%
 
TOTALT: Alle selskap 55 298 22,74% 78 337 -23 039 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Dsv Air & Sea AS 55 298 78 337 -23 039
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
78 337 -10,00% 47 464
 
  -30,00% 31 797
 
  -50,00% 16 130
 
  -70,00% 462
 
  -100,00% -23 039

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter425.942503.648403.442470.871361.886343.749371.604427.656
NEG -15,4 %POS 24,8 %NEG -14,3 %POS 30,1 %POS 5,3 %NEG -7,5 %NEG -13,1 % -
 
Bruttomargin75.47772.38278.78892.21377.78582.99992.37493.669
POS 4,3 %NEG -8,1 %NEG -14,6 %POS 18,5 %NEG -6,3 %NEG -10,1 %NEG -1,4 % -
 
EBITDA resultat13.01911.21118.88933.85223.97027.80631.32935.543
POS 16,1 %NEG -40,6 %NEG -44,2 %POS 41,2 %NEG -13,8 %NEG -11,2 %NEG -11,9 % -
 
Driftsresultat12.28710.42018.01032.85222.91426.74730.29434.609
POS 17,9 %NEG -42,1 %NEG -45,2 %POS 43,4 %NEG -14,3 %NEG -11,7 %NEG -12,5 % -
 
Kontantstrøm15.8839.991-14.35043.58427.866-214-9030
POS 59,0 %POS 169,6 %NEG -132,9 %POS 56,4 %POS 13 121,5 %POS 76,3 % - -
 
Kassebeholdning2.5350032.68521.26543.73043.19243.283
POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 53,7 %NEG -51,4 %POS 1,2 %NEG -0,2 % -
 
Sum egenkapital8.47910.35511.85012.34313.59948.75029.04624.191
NEG -18,1 %NEG -12,6 %NEG -4,0 %NEG -9,2 %NEG -72,1 %POS 67,8 %POS 20,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.662897-27185132-2449130
NEG -85,3 %NEG -3 422,2 %POS 114,6 %NEG -40,2 %NEG -650,0 %POS 149,0 %POS 62,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.