Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 41 465 615 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 140 800 7 592 589 712 726 28 362 500 1 657 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (31,69%)
Resultat før skatt (32,27%)
Driftsresultat (30,96%)
Kontantstrøm fra drift (38,84%)
Kassebeholdning (5,48%)
Sum egenkapital (6,07%)
Driftsinntekter (38,75%)
Bruttomargin (19,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
E-nor Installasjon AS 100,00% - -
 
Site Service Nidaros AS 50,00% - 191 -100,00%
El Proffen AS 1,74% 3 116 1 994 56,27%
Midnoco Tele og Alarmer AS 48,33% 10 8 25,00%
Håkkagata Eiendom AS 100,00% 313 223 40,36%
 
Vågan Elektro AS 20,00% - 230 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 403
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
E-nor Installasjon AS 18 728 27,55% - 18 728 27,55%
 
Site Service Nidaros AS 2 854 25,23% - 2 854 25,23%
El Proffen AS 29 033 26,40% 3 116 25 917 24,25%
Midnoco Tele og Alarmer AS 2 187 61,00% 10 2 177 60,90%
Håkkagata Eiendom AS 2 284 9,74% 313 1 971 8,52%
 
Vågan Elektro AS 3 201 48,82% - 3 201 48,82%
 
TOTALT: Alle selskap 58 287 26,16% 3 439 54 848 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
E-nor Installasjon AS 18 728 - 18 728
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 18 728
 
  -30,00% 18 728
 
  -50,00% 18 728
 
  -70,00% 18 728
 
  -100,00% 18 728

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter124.544101.516122.70878.95572.97860.11147.84948.443
POS 22,7 %NEG -17,3 %POS 55,4 %POS 8,2 %POS 21,4 %POS 25,6 %NEG -1,2 % -
 
Bruttomargin70.14760.26058.84744.27040.65636.27232.76331.074
POS 16,4 %POS 2,4 %POS 32,9 %POS 8,9 %POS 12,1 %POS 10,7 %POS 5,4 % -
 
EBITDA resultat15.86510.52112.1947.6977.2355.6104.5264.520
POS 50,8 %NEG -13,7 %POS 58,4 %POS 6,4 %POS 29,0 %POS 24,0 %POS 0,1 % -
 
Driftsresultat14.9809.86111.6297.1656.7155.2074.1424.086
POS 51,9 %NEG -15,2 %POS 62,3 %POS 6,7 %POS 29,0 %POS 25,7 %POS 1,4 % -
 
Kontantstrøm12.1041.3876.8926.2365.4982.786-2640
POS 772,7 %NEG -79,9 %POS 10,5 %POS 13,4 %POS 97,3 %POS 1 155,3 % - -
 
Kassebeholdning8.9475.8119.3223.9003.3142.197875923
POS 54,0 %NEG -37,7 %POS 139,0 %POS 17,7 %POS 50,8 %POS 151,1 %NEG -5,2 % -
 
Sum egenkapital15.30210.28511.5109.9407.9178.4627.8476.213
POS 48,8 %NEG -10,6 %POS 15,8 %POS 25,6 %NEG -6,4 %POS 7,8 %POS 26,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.9234.3415.9214.1184.4414.0893.7273.595
NEG -13,4 %POS 26,7 %NEG -43,8 %POS 7,3 %NEG -8,6 %NEG -9,7 %NEG -3,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.