Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 44 408 626 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 330 400 6 699 164 784 562 29 110 500 2 484 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
E-nor Installasjon AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Site Service Nidaros AS 50,00% ●●●● ●●●● -
El Proffen AS 1,74% ●●●● ●●●● 67,65%
Midnoco Tele og Alarmer AS 100,00% ●●●● ●●●● 100,00%
Vågan Elektro AS 20,00% ●●●● ●●●● -
 
Ok Bygg & Anlegg AS 60,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
E-nor Installasjon AS 27 588 38,89% - ●●●● ●●●●
 
Site Service Nidaros AS 5 770 49,30% - ●●●● ●●●●
El Proffen AS 30 694 39,44% 5 224 ●●●● ●●●●
Midnoco Tele og Alarmer AS 2 502 59,20% 20 ●●●● ●●●●
Vågan Elektro AS 3 300 41,27% - ●●●● ●●●●
 
Ok Bygg & Anlegg AS ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 69 854 40,45% 5 244 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
E-nor Installasjon AS 27 588 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●184.753133.158124.544101.516
●●●POS 38,7 %POS 6,9 %POS 22,7 %NEG -17,3 %
 
Bruttomargin●●●91.68776.62370.14760.260
●●●POS 19,7 %POS 9,2 %POS 16,4 %POS 2,4 %
 
EBITDA resultat●●●23.65117.95915.86510.521
●●●POS 31,7 %POS 13,2 %POS 50,8 %NEG -13,7 %
 
Driftsresultat●●●22.28617.01814.9809.861
●●●POS 31,0 %POS 13,6 %POS 51,9 %NEG -15,2 %
 
Kontantstrøm●●●24.16817.40712.1041.387
●●●POS 38,8 %POS 43,8 %POS 772,7 %NEG -79,9 %
 
Kassebeholdning●●●11.24810.6648.9475.811
●●●POS 5,5 %POS 19,2 %POS 54,0 %NEG -37,7 %
 
Sum egenkapital●●●18.72817.65615.30210.285
●●●POS 6,1 %POS 15,4 %POS 48,8 %NEG -10,6 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●5.5725.9994.9234.341
●●●POS 7,1 %NEG -21,9 %NEG -13,4 %POS 26,7 %