Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 20 817 438 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 486 329 559 110 15 199 000 1 573 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (9,43%) Kontantstrøm fra drift (-78,64%)
Resultat før skatt (16,24%)
Driftsresultat (9,26%)
Kassebeholdning (61,40%)
Sum egenkapital (40,56%)
Driftsinntekter (11,63%)
Bruttomargin (14,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Eckholdt AS 100,00% - -
 
Eckholdt og Mortensen DA 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Eckholdt AS 17 598 37,65% - 17 598 37,65%
 
Eckholdt og Mortensen DA 5 117 27,16% - 5 117 27,16%
 
TOTALT: Alle selskap 22 715 34,64% - 22 715 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Eckholdt AS 17 598 - 17 598
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 17 598
 
  -30,00% 17 598
 
  -50,00% 17 598
 
  -70,00% 17 598
 
  -100,00% 17 598

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter75.06176.47878.89838.16538.33839.34034.49638.564
NEG -1,9 %NEG -3,1 %POS 106,7 %NEG -0,5 %NEG -2,5 %POS 14,0 %NEG -10,5 % -
 
Bruttomargin43.57836.43735.19223.02323.61621.59718.93218.611
POS 19,6 %POS 3,5 %POS 52,9 %NEG -2,5 %POS 9,3 %POS 14,1 %POS 1,7 % -
 
EBITDA resultat10.2868.2789.3741.3393.4012.9551.7083.260
POS 24,3 %NEG -11,7 %POS 600,1 %NEG -60,6 %POS 15,1 %POS 73,0 %NEG -47,6 % -
 
Driftsresultat9.1927.0398.2221682.3371.9588392.423
POS 30,6 %NEG -14,4 %POS 4 794,0 %NEG -92,8 %POS 19,4 %POS 133,4 %NEG -65,4 % -
 
Kontantstrøm2.1214.5167.231676-1.6567.226-2.5650
NEG -53,0 %NEG -37,5 %POS 969,7 %POS 140,8 %NEG -122,9 %POS 381,7 % - -
 
Kassebeholdning9.0128.8297.3172.5323.0594.8931.2154.193
POS 2,1 %POS 20,7 %POS 189,0 %NEG -17,2 %NEG -37,5 %POS 302,7 %NEG -71,0 % -
 
Sum egenkapital17.0978.61710.6977.4607.3958.6927.3346.724
POS 98,4 %NEG -19,4 %POS 43,4 %POS 0,9 %NEG -14,9 %POS 18,5 %POS 9,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.7933.2743.9452.8693.4613.0634.600699
NEG -15,9 %POS 17,0 %NEG -37,5 %POS 17,1 %NEG -13,0 %POS 33,4 %NEG -558,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.