Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 155 664 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 15 862 685 1 041 288 138 761 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 062,38%)
Resultat før skatt (1 155,23%)
Driftsresultat (1 154,97%)
Kontantstrøm fra drift (2 108,44%)
Kassebeholdning (22,94%)
Sum egenkapital (486,74%)
Driftsinntekter (168,60%)
Bruttomargin (172,54%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ect AS 100,00% - 249 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 249 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ect AS 185 193 58,62% - 185 193 58,62%
 
TOTALT: Alle selskap 185 193 58,62% - 185 193 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ect AS 185 193 - 185 193
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 185 193
 
  -30,00% 185 193
 
  -50,00% 185 193
 
  -70,00% 185 193
 
  -100,00% 185 193

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter136.364125.206109.23095.36994.52180.75767.04855.113
POS 8,9 %POS 14,6 %POS 14,5 %POS 0,9 %POS 17,0 %POS 20,4 %POS 21,7 % -
 
Bruttomargin131.819123.239106.64594.16893.32480.13966.52554.175
POS 7,0 %POS 15,6 %POS 13,2 %POS 0,9 %POS 16,5 %POS 20,5 %POS 22,8 % -
 
EBITDA resultat25.12222.10517.91718.36618.55414.92610.8229.713
POS 13,6 %POS 23,4 %NEG -2,4 %NEG -1,0 %POS 24,3 %POS 37,9 %POS 11,4 % -
 
Driftsresultat23.02120.15716.25816.94417.20713.6169.6788.658
POS 14,2 %POS 24,0 %NEG -4,0 %NEG -1,5 %POS 26,4 %POS 40,7 %POS 11,8 % -
 
Kontantstrøm12.72821.70115.0918.79712.01811.61812.3720
NEG -41,3 %POS 43,8 %POS 71,5 %NEG -26,8 %POS 3,4 %NEG -6,1 % - -
 
Kassebeholdning27.35431.93426.15420.09621.08919.77618.41412.721
NEG -14,3 %POS 22,1 %POS 30,1 %NEG -4,7 %POS 6,6 %POS 7,4 %POS 44,8 % -
 
Sum egenkapital20.86730.13128.53824.07719.73516.36712.87410.851
NEG -30,7 %POS 5,6 %POS 18,5 %POS 22,0 %POS 20,6 %POS 27,1 %POS 18,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.959000001880
NEG % - - - - POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.