Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 31 177 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 905 644 935 753 21 512 000 2 824 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ect AS 100,00% 249 456 -45,39%
 
TOTALT: Alle selskap   249 456 -45,39%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ect AS 31 563 42,51% 249 31 314 42,32%
 
TOTALT: Alle selskap 31 563 42,51% 249 31 314 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ect AS 31 563 249 31 314
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
249 -10,00% 31 538
 
  -30,00% 31 488
 
  -50,00% 31 439
 
  -70,00% 31 389
 
  -100,00% 31 314

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter125.206109.23095.36994.52180.75767.04855.11350.710
POS 14,6 %POS 14,5 %POS 0,9 %POS 17,0 %POS 20,4 %POS 21,7 %POS 8,7 % -
 
Bruttomargin123.239106.64594.16893.32480.13966.52554.17549.386
POS 15,6 %POS 13,2 %POS 0,9 %POS 16,5 %POS 20,5 %POS 22,8 %POS 9,7 % -
 
EBITDA resultat22.10517.91718.36618.55414.92610.8229.71310.722
POS 23,4 %NEG -2,4 %NEG -1,0 %POS 24,3 %POS 37,9 %POS 11,4 %NEG -9,4 % -
 
Driftsresultat20.15716.25816.94417.20713.6169.6788.6589.868
POS 24,0 %NEG -4,0 %NEG -1,5 %POS 26,4 %POS 40,7 %POS 11,8 %NEG -12,3 % -
 
Kontantstrøm21.70115.0918.79712.01811.61812.3727.6900
POS 43,8 %POS 71,5 %NEG -26,8 %POS 3,4 %NEG -6,1 %POS 60,9 % - -
 
Kassebeholdning31.93426.15420.09621.08919.77618.41412.7219.945
POS 22,1 %POS 30,1 %NEG -4,7 %POS 6,6 %POS 7,4 %POS 44,8 %POS 27,9 % -
 
Sum egenkapital30.13128.53824.07719.73516.36712.87410.8519.008
POS 5,6 %POS 18,5 %POS 22,0 %POS 20,6 %POS 27,1 %POS 18,6 %POS 20,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000018800
- - - - POS 100,0 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.