Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 075 034 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 863 11 671 1 053 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
E Dullerud AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
E Dullerud AS 1 627 76,78% - 1 627 76,78%
 
TOTALT: Alle selskap 1 627 76,78% - 1 627 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
E Dullerud AS 1 627 - 1 627
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 627
 
  -30,00% 1 627
 
  -50,00% 1 627
 
  -70,00% 1 627
 
  -100,00% 1 627

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter240100101790128768768
POS 140,0 %NEG -1,0 %POS 27,8 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -83,3 % - -
 
Bruttomargin240100101790128768768
POS 140,0 %NEG -1,0 %POS 27,8 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -83,3 % - -
 
EBITDA resultat-151-195-87-49-1244545302
POS 22,6 %NEG -124,1 %NEG -77,6 %POS 60,5 %NEG -3 200,0 %NEG -99,3 %POS 80,5 % -
 
Driftsresultat-250-294-186-148-223-25029148
POS 15,0 %NEG -58,1 %NEG -25,7 %POS 33,6 %POS 10,8 %NEG -185,9 %POS 506,3 % -
 
Kontantstrøm-62987-35-51-1081332070
NEG -823,0 %POS 348,6 %POS 31,4 %POS 52,8 %NEG -181,2 %NEG -35,7 % - -
 
Kassebeholdning1589237211010
NEG -83,1 %POS 4 350,0 %NEG -94,6 %POS 1 750,0 %POS 100,0 %NEG -99,0 %POS 100% -
 
Sum egenkapital1.7832.0562.3512.5402.6962.9033.1452.942
NEG -13,3 %NEG -12,5 %NEG -7,4 %NEG -5,8 %NEG -7,1 %NEG -7,7 %POS 6,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld556000-3-3140384
NEG % - - NEG -100,0 % - POS 102,1 %POS 63,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.