Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 180 336 458 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
28 608 800 14 520 493 1 914 164 135 293 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (136,43%)
Resultat før skatt (170,76%)
Driftsresultat (175,12%)
Kontantstrøm fra drift (1 427,70%)
Kassebeholdning (14 804,08%)
Sum egenkapital (54,98%)
Driftsinntekter (7,20%)
Bruttomargin (10,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Efd Induction AS 100,00% 39 520 468 8 344,44%
 
TOTALT: Alle selskap   39 520 468 8 344,44%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Efd Induction AS 139 332 45,37% 39 520 99 812 37,30%
 
TOTALT: Alle selskap 139 332 45,37% 39 520 99 812 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Efd Induction AS 139 332 39 520 99 812
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 520 -10,00% 135 380
 
  -30,00% 127 476
 
  -50,00% 119 572
 
  -70,00% 111 668
 
  -100,00% 99 812

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter363.025342.738301.011253.231254.184230.825254.212245.487
POS 5,9 %POS 13,9 %POS 18,9 %NEG -0,4 %POS 10,1 %NEG -9,2 %POS 3,6 % -
 
Bruttomargin239.180221.549195.800165.533161.960138.688134.360151.054
POS 8,0 %POS 13,2 %POS 18,3 %POS 2,2 %POS 16,8 %POS 3,2 %NEG -11,1 % -
 
EBITDA resultat56.12953.79935.58925.78530.59813.37033.49231.478
POS 4,3 %POS 51,2 %POS 38,0 %NEG -15,7 %POS 128,9 %NEG -60,1 %POS 6,4 % -
 
Driftsresultat51.79649.96432.04722.26326.6919.32629.76028.325
POS 3,7 %POS 55,9 %POS 43,9 %NEG -16,6 %POS 186,2 %NEG -68,7 %POS 5,1 % -
 
Kontantstrøm71.49764.54410.78628.59548.51014.39839.9490
POS 10,8 %POS 498,4 %NEG -62,3 %NEG -41,1 %POS 236,9 %NEG -64,0 % - -
 
Kassebeholdning22.78514.2944.0173.67811.3675.1814.7274.562
POS 59,4 %POS 255,8 %POS 9,2 %NEG -67,6 %POS 119,4 %POS 9,6 %POS 3,6 % -
 
Sum egenkapital84.85286.68885.65263.49161.80377.18597.38484.788
NEG -2,1 %POS 1,2 %POS 34,9 %POS 2,7 %NEG -19,9 %NEG -20,7 %POS 14,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld33.70955.17353.57458.55860.45448.56547.24138.922
POS 38,9 %NEG -3,0 %POS 8,5 %POS 3,1 %NEG -24,5 %NEG -2,8 %NEG -21,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.