Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 870 274 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 125 082 652 192 3 723 000 370 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (8,57%) EBITDA (-86,15%)
Kassebeholdning (200,00%) Resultat før skatt (-239,83%)
Driftsinntekter (8,26%) Driftsresultat (-199,06%)
Bruttomargin (9,60%) Sum egenkapital (-25,23%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Eidsvaag Kran og Transportservice AS 100,00% 167 -
 
TOTALT: Alle selskap   167 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Eidsvaag Kran og Transportservice AS 2 631 28,72% 167 2 464 27,40%
 
TOTALT: Alle selskap 2 631 28,72% 167 2 464 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Eidsvaag Kran og Transportservice AS 2 631 167 2 464
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
167 -10,00% 2 614
 
  -30,00% 2 581
 
  -50,00% 2 548
 
  -70,00% 2 514
 
  -100,00% 2 464

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter21.47813.99113.68511.27810.9898.9538.4218.266
POS 53,5 %POS 2,2 %POS 21,3 %POS 2,6 %POS 22,7 %POS 6,3 %POS 1,9 % -
 
Bruttomargin20.67013.77313.02810.65510.8648.8518.3468.104
POS 50,1 %POS 5,7 %POS 22,3 %NEG -1,9 %POS 22,7 %POS 6,1 %POS 3,0 % -
 
EBITDA resultat2.0451.1192.0176271.611633138402
POS 82,8 %NEG -44,5 %POS 221,7 %NEG -61,1 %POS 154,5 %POS 358,7 %NEG -65,7 % -
 
Driftsresultat1.7166691.4852371.224349-118144
POS 156,5 %NEG -54,9 %POS 526,6 %NEG -80,6 %POS 250,7 %POS 395,8 %NEG -181,9 % -
 
Kontantstrøm1.798-1392.101-1641.9057528750
POS 1 393,5 %NEG -106,6 %POS 1 381,1 %NEG -108,6 %POS 153,3 %NEG -14,1 % - -
 
Kassebeholdning2.8531.9183.0131.1922.0997287411.045
POS 48,7 %NEG -36,3 %POS 152,8 %NEG -43,2 %POS 188,3 %NEG -1,8 %NEG -29,1 % -
 
Sum egenkapital3.4204.0454.0913.0312.8952.0081.7641.880
NEG -15,5 %NEG -1,1 %POS 35,0 %POS 4,7 %POS 44,2 %POS 13,8 %NEG -6,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.8672.2342.5362.7282618731.145
POS 16,4 %POS 11,9 %POS 7,0 %NEG -10 392,3 %NEG -44,4 %POS 75,3 %POS 93,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.