Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Eikmaskin AS 100,00% 21 428 12 280 74,50%
 
TOTALT: Alle selskap   21 428 12 280 74,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Eikmaskin AS 157 604 17,58% 21 428 136 176 15,56%
 
TOTALT: Alle selskap 157 604 17,58% 21 428 136 176 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Eikmaskin AS 157 604 21 428 136 176
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
21 428 -10,00% 155 461
 
  -30,00% 151 176
 
  -50,00% 146 890
 
  -70,00% 142 604
 
  -100,00% 136 176

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.234.7201.066.536991.768972.564912.662826.173740.404817.918
POS 15,8 %POS 7,5 %POS 2,0 %POS 6,6 %POS 10,5 %POS 11,6 %NEG -9,5 % -
 
Bruttomargin65.53463.13153.71255.99765.04164.12041.23883.844
POS 3,8 %POS 17,5 %NEG -4,1 %NEG -13,9 %POS 1,4 %POS 55,5 %NEG -50,8 % -
 
EBITDA resultat32.37121.93719.57322.31910.18219.2841929.782
POS 47,6 %POS 12,1 %NEG -12,3 %POS 119,2 %NEG -47,2 %POS 101 394,7 %NEG -99,9 % -
 
Driftsresultat32.17521.74119.36722.11410.06019.219-6129.717
POS 48,0 %POS 12,3 %NEG -12,4 %POS 119,8 %NEG -47,7 %POS 31 606,6 %NEG -100,2 % -
 
Kontantstrøm23.707-4.788-32.0196.96328.081-6.7575.5600
POS 595,1 %POS 85,0 %NEG -559,8 %NEG -75,2 %POS 515,6 %NEG -221,5 % - -
 
Kassebeholdning50.30330.20839.04369.47461.36938.10319.8708.742
POS 66,5 %NEG -22,6 %NEG -43,8 %POS 13,2 %POS 61,1 %POS 91,8 %POS 127,3 % -
 
Sum egenkapital125.758333.435314.676299.444272.325258.062224.253216.981
NEG -62,3 %POS 6,0 %POS 5,1 %POS 10,0 %POS 5,5 %POS 15,1 %POS 3,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld-3.741-1.4141.3531.7891.6911.9731.4232.673
POS 164,6 %POS 204,5 %POS 24,4 %NEG -5,8 %POS 14,3 %NEG -38,7 %POS 46,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.