Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 063 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
746 000 194 055 34 479 1 016 000 73 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (204,33%)
Resultat før skatt (152,21%)
Driftsresultat (160,06%)
Kontantstrøm fra drift (80,82%)
Kassebeholdning (212,46%)
Sum egenkapital (15,02%)
Driftsinntekter (9,31%)
Bruttomargin (17,20%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Eilif Engen AS 100,00% - 33 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 33
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Eilif Engen AS 1 026 35,26% - 1 026 35,26%
 
TOTALT: Alle selskap 1 026 35,26% - 1 026 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Eilif Engen AS 1 026 - 1 026
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 026
 
  -30,00% 1 026
 
  -50,00% 1 026
 
  -70,00% 1 026
 
  -100,00% 1 026

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.1224.3064.8875.2525.8405.0175.3945.197
NEG -4,3 %NEG -11,9 %NEG -6,9 %NEG -10,1 %POS 16,4 %NEG -7,0 %POS 3,8 % -
 
Bruttomargin1.7832.3792.5192.7903.0172.6092.3672.483
NEG -25,1 %NEG -5,6 %NEG -9,7 %NEG -7,5 %POS 15,6 %POS 10,2 %NEG -4,7 % -
 
EBITDA resultat-186-168-3692207246-22919
NEG -10,7 %NEG -366,7 %NEG -139,1 %NEG -55,6 %NEG -15,9 %POS 207,4 %NEG -1 305,3 % -
 
Driftsresultat-269-217-7949166211-23319
NEG -24,0 %NEG -174,7 %NEG -261,2 %NEG -70,5 %NEG -21,3 %POS 190,6 %NEG -1 326,3 % -
 
Kontantstrøm-213-31988-68869-387-870
POS 33,2 %NEG -462,5 %POS 112,8 %NEG -1 097,1 %POS 117,8 %NEG -344,8 % - -
 
Kassebeholdning6565103818510313989
- NEG -36,9 %POS 27,2 %NEG -4,7 %NEG -17,5 %NEG -25,9 %POS 56,2 % -
 
Sum egenkapital906900497421462359-154220
POS 0,7 %POS 81,1 %POS 18,1 %NEG -8,9 %POS 28,7 %POS 333,1 %NEG -170,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld5056451.0771.1093884384880
POS 21,7 %POS 40,1 %POS 2,9 %NEG -185,8 %POS 11,4 %POS 10,2 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.