Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 66 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 31 233 2 548 32 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (345,71%)
Resultat før skatt (352,94%)
Driftsresultat (345,71%)
Kontantstrøm fra drift (209,49%)
Kassebeholdning (70,77%)
Sum egenkapital (34,72%)
Driftsinntekter (28,38%)
Bruttomargin (28,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Einar Ljosnes AS 100,00% - 8 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 8
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Einar Ljosnes AS 260 65,33% - 260 65,33%
 
TOTALT: Alle selskap 260 65,33% - 260 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Einar Ljosnes AS 260 - 260
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 260
 
  -30,00% 260
 
  -50,00% 260
 
  -70,00% 260
 
  -100,00% 260

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter7861.0331.2941.371507
NEG -23,9 %NEG -20,2 %NEG -5,6 %POS 170,4 % -
 
Bruttomargin777794676711486
NEG -2,1 %POS 17,5 %NEG -4,9 %POS 46,3 % -
 
EBITDA resultat1161743485-88
NEG -33,3 %POS 411,8 %NEG -60,0 %POS 196,6 % -
 
Driftsresultat1161662071-102
NEG -30,1 %POS 730,0 %NEG -71,8 %POS 169,6 % -
 
Kontantstrøm-5815221820
NEG -138,2 %NEG -30,3 %POS 10 800,0 % - -
 
Kassebeholdning30435122342
NEG -13,4 %POS 57,4 %POS 5 475,0 %POS 100,0 % -
 
Sum egenkapital2201327-7-59
POS 66,7 %POS 1 785,7 %POS 200,0 %POS 88,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.