Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 131 292 172 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 10 358 580 169 620 120 763 000 972

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Elkraft Aksjeselskap 100,00% 911 433 110,39%
 
Gaskraft AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   911 433 110,39%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Elkraft Aksjeselskap 287 159 50,81% 911 286 248 50,73%
 
Gaskraft AS 80 74,77% - 80 74,77%
 
TOTALT: Alle selskap 287 239 50,81% 911 286 328 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Elkraft Aksjeselskap 287 159 911 286 248
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
911 -10,00% 287 068
 
  -30,00% 286 886
 
  -50,00% 286 704
 
  -70,00% 286 521
 
  -100,00% 286 248

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter548.941539.172552.876524.419649.325712.489583.478559.591
POS 1,8 %NEG -2,5 %POS 5,4 %NEG -19,2 %NEG -8,9 %POS 22,1 %POS 4,3 % -
 
Bruttomargin74.97252.84548.89551.45281.36845.62855.20839.938
POS 41,9 %POS 8,1 %NEG -5,0 %NEG -36,8 %POS 78,3 %NEG -17,4 %POS 38,2 % -
 
EBITDA resultat48.74728.12623.49525.23352.56520.59733.95316.613
POS 73,3 %POS 19,7 %NEG -6,9 %NEG -52,0 %POS 155,2 %NEG -39,3 %POS 104,4 % -
 
Driftsresultat48.31327.65023.00524.92952.29320.44133.89516.546
POS 74,7 %POS 20,2 %NEG -7,7 %NEG -52,3 %POS 155,8 %NEG -39,7 %POS 104,9 % -
 
Kontantstrøm50.74733.963-16.253-111.20062.50121.98920.9070
POS 49,4 %POS 309,0 %POS 85,4 %NEG -277,9 %POS 184,2 %POS 5,2 % - -
 
Kassebeholdning229.303196.730160.607152.276253.026218.057207.131182.211
POS 16,6 %POS 22,5 %POS 5,5 %NEG -39,8 %POS 16,0 %POS 5,3 %POS 13,7 % -
 
Sum egenkapital208.055178.750158.812136.780126.17695.00887.13070.311
POS 16,4 %POS 12,6 %POS 16,1 %POS 8,4 %POS 32,8 %POS 9,0 %POS 23,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld23.35024.33217.98900010.0760
POS 4,0 %NEG -35,3 %NEG % - - POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.