Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 159 087 932 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 32 439 945 492 986 125 360 000 795 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Elkraft Aksjeselskap 100,00% 1 475 911 61,91%
 
Gaskraft AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 475 911 61,91%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Elkraft Aksjeselskap 413 935 64,81% 1 475 412 460 64,72%
 
Gaskraft AS 75 70,09% - 75 70,09%
 
TOTALT: Alle selskap 414 010 64,81% 1 475 412 535 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Elkraft Aksjeselskap 413 935 1 475 412 460
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 475 -10,00% 413 788
 
  -30,00% 413 493
 
  -50,00% 413 198
 
  -70,00% 412 903
 
  -100,00% 412 460

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter641.076548.941539.172552.876524.419649.325712.489583.478
POS 16,8 %POS 1,8 %NEG -2,5 %POS 5,4 %NEG -19,2 %NEG -8,9 %POS 22,1 % -
 
Bruttomargin77.89974.97252.84548.89551.45281.36845.62855.208
POS 3,9 %POS 41,9 %POS 8,1 %NEG -5,0 %NEG -36,8 %POS 78,3 %NEG -17,4 % -
 
EBITDA resultat44.43548.74728.12623.49525.23352.56520.59733.953
NEG -8,8 %POS 73,3 %POS 19,7 %NEG -6,9 %NEG -52,0 %POS 155,2 %NEG -39,3 % -
 
Driftsresultat44.06148.31327.65023.00524.92952.29320.44133.895
NEG -8,8 %POS 74,7 %POS 20,2 %NEG -7,7 %NEG -52,3 %POS 155,8 %NEG -39,7 % -
 
Kontantstrøm-34.54250.74733.963-16.253-111.20062.50121.9890
NEG -168,1 %POS 49,4 %POS 309,0 %POS 85,4 %NEG -277,9 %POS 184,2 % - -
 
Kassebeholdning196.037229.303196.730160.607152.276253.026218.057207.131
NEG -14,5 %POS 16,6 %POS 22,5 %POS 5,5 %NEG -39,8 %POS 16,0 %POS 5,3 % -
 
Sum egenkapital244.219208.055178.750158.812136.780126.17695.00887.130
POS 17,4 %POS 16,4 %POS 12,6 %POS 16,1 %POS 8,4 %POS 32,8 %POS 9,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld37.06523.35024.33217.98900010.076
NEG -58,7 %POS 4,0 %NEG -35,3 %NEG % - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.